Introduktion til oldkirkelig digter

Efraim (Afrem) Syreren var en fremtrædende skikkelse i den tidlige øst-kirke og udtrykte sit teologiske verdensbillede i en lang række kristelige hymner.
Flere af disse har længe været tilgængelige på dansk: Første gang med biskop Skat Rørdams oversættelse fra 1879 og senest i 2002 med pastor emeritus Jørgen Michaelsens fremragende gendigtninger. Men ellers er han en stort set ukendt skikkelse i de brede, kirkelige kredse.
Det rådes der måske nu bod på med denne (ret tekniske) indføring af Efraim-kenderen Sebastian Brock. Læseren præsenteres på kyndigste vis for en oldkirkelig digter, der primært adskiller sig fra den samtidige, vestlige tradition gennem den form, hvori hans religiøse univers udfoldes: nemlig digtningens. Dette medvirker også til at gøre hans teologi mere flydende og dynamisk, måske mindre dogmatisk, end tilfældet er hos hans vest-kirkelige åndsfæller.
Bogen, der også indeholder fyldige uddrag af Efraims tekster, er oversat af sognepræst Johannes Glenthøj, der har studeret syrisk hos Brock og her fik vakt sin interesse for Efraim. Glenthøj sammenligner i bogens forord Efraims indflydelse med Kingos, Brorsons og Grundtvigs samlede betydning herhjemme.

Krævende

Som sagt er bogen af udtalt teknisk karakter, så det er derfor glædeligt, at oversætteren har forsynet den med en lille læse-vejledning. Begynd bare der, hvor noget fanger interessen, siger han. Og det gjorde jeg så. Jeg startede med bogens indledning og sprang så frem til sidste kapitel, der omhandler Efraims relevans i vor tid (tesen om altings vekselvirkning, fx i naturen; betydningen af det kvindelige aspekt); dernæst valgte jeg kapitel 9 om Efraims placering blandt kirkefædrene, og så var jeg klar til at læse det store hovedafsnit om Efraims teologiske metode – digtningen – og de resterende afsnit i rækkefølge.
Bogen er afgjort kun beregnet på stille-læsning, og den kræver højt koncentrations-niveau. Men følger man enten Glenthøjs eller undertegnedes læse-vejledning, vil de fleste kunne nå til vejs ende. Og med stort udbytte.

Sebastian Brock:
Det lysfyldte øje
– En indføring i Efraim Syrerens åndelige univers
192 sider • 199 kr.
Boedal