Mediemand bliver præst

Landsformand i KLF, Kirke & Medier, Lars-Peter Melchiorsen, er nu også præst på deltid.
Cand. theol. Lars-Peter Melchiorsen har i mere end 20 år været ansat i KLF, Kirke & Medier. Fra 1. marts er det med færre timer, idet landsformanden nu også overtager et embede på 65 pct. i Vilstrup Sogn, Syd for Haderslev.
Lars-Peter Melchiorsen fortsætter som deltidsansat formand for KLF, Kirke & Medier, formand for Samarbejdsforum for danske Lytter- og Seerorganisationer (SLS), samt medlem af Radio- og TV-nævnet.