Når vi faster fordi vi længes

I Matthæus Evangeliet kap. 9, vers 14-15 taler Jesus om, at hans disciple vil faste, fordi de længes efter ham. En sådan faste er motiveret af en åndelig længsel efter Jesus og har et andet udbytte end fx en faste, som er motiveret af at ønske mere kraft over en tjeneste.
Mike Bickle
Grundlægger af
International House of Prayer, Kansas City, USA

Vores længsel efter Gud er Guds gave til os. Dette gælder både den søde længsel og den smertefulde. Vores hunger efter Jesus forårsager både glæde og smerte. Vi er på samme tid begejstrede og sårbare i vores kærlighed til ham. Den smertefulde længsel har et guddommeligt formål: Åndelig sult er som en gudgiven ledsager, der viser os vej til en større kærlighed. Den skaber rum for kærlighed og retfærdighed i os.
Gud belønner dem, som længes efter retfærdighed (Matt. 6:17). En af belønningerne ved at faste er et gennembrud for nye længsler i vore hjerter. Det sker, når ondskaben slipper sit tag i os. ”Nej, den faste, jeg ønsker, er at løse ondskabens lænker” (Es. 58:6).
Faste begrænser vores fysiske glæder, men den øger vores åndelige glæder. Den største glæde får vi, når vores faste er centreret om personen Jesus. Faste er en fest, hvor vi giver afkald på visse ting for at ”fejre” Guds ord og bøn, og derigennem erfarer vi mere af hans nåde.

Fem fordele ved at faste pga. længsel efter Jesus:
1. Vores hjerte bliver mere følsomt, så vi i større grad kan mærke Guds nærvær.
2. Vores længsler ændres, så vi i højere grand længes efter retfærdighed. (Heb.1:19)
3. Faste fører til en større forståelse for Guds ord og giver rum til at modtage profetiske drømme.
4. Faste forbedrer vores fysiske sundhed, og den ændrer på, hvad vi har lyst til at spise og drikke.
5. Faste styrker vores identitet som sønner og døtre foran Gud og som bruden foran Sønnen. Vores identitet bliver rodfæstet i Guds kærlighed til os.

Den tanke at faste ændrer vores indre, er måske ny for nogen. Faste blødgør vores hjerte. Når det sker, vil vi de beslutninger, vi tager, være anderledes. Dette fører til andre konsekvenser eller udbytte i vores liv i forhold til mennesker, vi er sammen med, og steder, vi tager hen. Når vores værdier er anderledes, har det indflydelse på, hvem vi gifter os med, hvordan vi opdrager vores børn, hvordan vi bruger vores penge, og hvor vi har vores fokus.