Netanyahu til USA – afgørende øjeblik for fredsprocessen

Statsminister Binyamin Netanyahu skal om kort tid tale til kongressen i Washington, og nogle politiske sagkyndige mener, at han nok vil bruge denne anledning til at tage initiativet til at nystarte Mellemøst-fredsprocessen.Andre eksperter tror, at præsident Barack Obama formentllig nu står over for at skulle holde en stor tale om urolighederne i den arabiske verden og i den forbindelse vil fremsætte en ny plan for fred mellem Israel og palestinenserne.

En sådan kurs menes at være støttet af udenrigsminister Hillary Clinton, men ikke af Obamas Mellemøst-rådgiver Dennis Ross. Ross tror, at situationen i regionen gør det umuligt at fremme en gennemførlig løsning, fordi ingen af siderne er parat til en ny fredsplan, og at en afvsning af en Obama-plan vil svække præsidenten.

En formenlig amerikansk plan vil troligt opfordre Israel til at anerkende en palestinensisk stat baseret på 1967-grænserne til gengæld for sikkerhedsgarantier, mens palestinenserne må opgive deres krav om retten til tilbagevenden.

I en sådan plan vil Jerusalem blive hovedstad for begge stater, i henholdsvis Øst- og Vest-Jerusalem.

Obama-regeringen begyndte sit tilbagetog med at presse Israel i november ifjor, omkring tidspunktet for midtvejs-valget. Republikanerne vandt flertal i Repræsentanternes Hus, hvilket sikrer Netanyahu en varm velkomst, forud for den årlige konference i den pro-Israelske lobby AIPAC.

Obama ventes imidlertid fortsat at ville skubbe parterne i retning af forhandlingsbordet, til trods for situationen i regionen, og Clinton opfordrer ligeledes til en omgående tilbagevenden til forhandlinger, hvilket hun mener vil være ”i Israels og palestinensernes bedste interesse”.

Clinton har videre sagt, at USA ikke støtter ensidige palestinensiske bestræbelser på at opnå anerkendelse af en stat, men at dette blot kan opnås ved forhandlinger.

I stedet for at fokusere på at lave fred, synes alle at være fokuseret på at holde taler – og at holde tale er ikke det samme som at opnå fred, siger USA’s tidligere ambassadør i Israel, Martin S. Indyk,som idag er vicepræsident for udenrigspolitik ved Brookings Institutet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Netanyahu kan forvente et lydhørt publikum, når han skal tale til kongressens to kamre.. Han har gjort det tidligere, med betragtelig succes.

Den israelske regeringschef er indbudt til at tale i Senatet og Repræsentanternes Hus af formanden for Repræsentanthuset, John A. Boehner (Republikaner, Ohio), der siger: Amerika og Israel er nære venner, og vi ser frem til at høre statsministerens syn på, hvordasn vi fortsat kan arbejde sammen for fred, frihed og stabilitet.

Der vil imidlertid også være torne på statsminister Netanyahus vej i Washington. Der kan ventes en række protester fra anti-israelsk side, såvel uden for den bygning, hvor AIPAC-konferencen skal afholdes, som når Netanyahu skal tale til kongressen.


Artiklen fortsætter efter annoncen: