NATO om dets rolle efter “den arabiske vår”

For første gang siden NATO trådte til for at hjælpe civilbefolkningen i Libyen har den nordatlantiske forsvarsunion over for verdensoffentligheden forklaret dets rolle efter de folkelige opstande i Mellemøsten og Nordafrika.Redegørelsen er fremsat idag af NATO’s generalsekretær, den tidl. danske statsminister Anders Fogh Rasmussen, i en artikel i bladet “International Herald Tribune” under overskriften “NATO og den arabiske vår”.

Fogh Rasmussen skriver, at de dramatiske begivenheder minder ham om Berlin-murens fald og afslutningen af den kolde krig.

– Fra Tunis til Cairo og Benghazi har befolkningen overvundet frygten for at tage imod demokrati, skriver han. Jeg var forfærdet over at se, at i nogle lande, især i Libyen, blev råbet om frihed og værdighed mødt med statsvold. NATO’s reaktion på kriseni Libyen var omgående og resolut. Med bemyndigelse i en historisk FN Sikkerhedsråds-resolution i marts påtog NATO sig kommandoen over militæroperationer for at beskytte det libyske folk imod oberst Muammar el-Qaddafis uhyrlige angreb. Vi har, i samarbjde med vores partnere – inklusive nogle fra regionen – gjort betydningsfulde fremskridt med at mindske Qadaffis evne til at angribe civilpersoner og belejre byer.

Hvorfor ikke Syrien?
Videre skriver han:

– Nogle har spurgt, hvorfor NATO handlede i Libyen, men ikke andetsteds, særligt i Syrien. Mit svar er klart. Vi gik til handling i Libyen, fordi vi havde et stærkt mandat fra Sikkerhedsrådet og solid støtte fra lande i området. Dette er en unik kombination, som vi ikke har set andetsteds. For tre måneder siden ville ingen have forudset en NATO-operation i Nordafrika. Men de allierede i NATO har længe forstået, at vores sikkerhed er nært knyttet til vores sydlige naboers. Det er derfor, at det giver god mening at overveje, hvordan vi kan hjælpe Nordafrika og Mellemøsten til at blive en region, der er fri, demokratisk og stabil.

Fogh-Rasmussen fortsætter:

– Vi vil videreføre vores bestræbelser på at opfylde FN-mandatet om at beskytte det libyske folk. Vi vil fortsætte vores operationer, indtil det tager slut med angreb på civilpersoner. – indtil regimet har trukket dets styrker og lejetropper tilbage, og indtil der garanteres en fuld, sikker og uhindret humanitær adgang for alle folk i Libyen, der har behov for assistance.

“Ingen militær løsning”
Han slutter:


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Der er ingen militær løsning på denne konflikt. Den eneste varige løsning vil være politisk, som reaktion på det libyske folks lovlig aspirationer. NATO-allierede og -partnere vil fortsætte presset for at bane vej for en sådan løsning. Som en alliance af demokratier mener vi, at fundamentale værdier er det virkelige grundlag for stabilitet. Jeg er overbevist om, at varig stabilitet, sikkerhed og velstand i Nordafrika og Mellemøsten først bliver mulig, når alle i regionen nyder de fundamentale værdier, vi alle hylder: frihed, demokrati og menneskerettigheder.