Menigheden på rette spor igen

Som svar på det lave antal kirkegængere i de nordiske lande åbner Jan Bygstad op for Bibelen for at lære os om en mulig løsning på problemet.Lige fra starten slår han ned på kristendommens allervigtigste spørgsmål: Hvad er kirken egentlig? Selv om Bibelen forklarer det tydeligt, bliver både præster og kirkegængere tit forvirrede.
Jan Bygstad minder læserne om, at der kun findes to slags kirker, den sande og den falske. Han viser den sande kirkes kendetegn og understreger, hvor vigtigt det er at bruge Bibelen som kirkens grundvold i stedet for falske midler for at opnå enhed.
Bogen indeholder også noget om kirkens kald og opgave og om, hvordan den skulle fungere, og meget mere. Hvert kapitel er fyldt med nyttig undervisning. Jan Bygstad er dygtig til at tolke Bibelen grundigt og tydeligt. Selv om det er en teologisk bog, forklarer han temaerne så klart, at selv almindelige mennesker kan forstå det. Hans eksempler kan man muligvis være uenige i, men de hovedpunkter, han fremhæver, er uomgængelige.
Menighed i bibelsk perspektiv er en skattekiste fyldt med visdom, som er et vigtigt fundament for enhver kristen og kirkeleder.

Jan Bygstad:
Menigheden
i bibelsk perspektiv
182 sider • 185 kr.
Luthersk Missions
Bibelskoles Elevforening