Hvem var Kains slægt?

I disse dage færdiggør forskere neandertalerens samlede genkort baseret på knoglefund fra Vindijahulen i Kroatien,som videnskabeligt set kan bevise at mennesket er genetisk i familie med neandertalerne, og om neandertalerne var af Kains slægt.
I denne tid revurderer videnskaben dens opfattelse af menneskets historie. Indtil nu har den almindelige opfattelse været, at neandertalerne har været en selvstændig menneskeabeart, som har været krydset ind i mennesket. I disse dage færdiggør forskere neandertalerens samlede genkort baseret på knoglefund fra Vindijahulen i Kroatien.
Af Jon Knudsen
præst ved Løkken Frikirke i Vendsyssel i Nordjylland.

Den samlede genpulje i alle dens variationer kaldes for genom, og forskerne er så langt i denne proces, at de nu kan sammenligne neandertalerens genom med menneskets.
Det kan nu fastslås at neandertalerens genom er næsten identisk med menneskets. De ganske få forskelle, som nu er påvist, er ikke ”nyt” dna, men derimod skader også kaldet mutationer på arvemassen. Det ligger nu fast, at neandertaleren genetisk set nedstammer fra mennesket (Homo Sapiens Sapiens) og har udviklet sig parallelt med det moderne menneske.

Vi har fået børn med neandertalerne

En anden overraskende opdagelse er, at vi mennesker har en lille rest af det skadede neandertaler-dna i os som arvegods. Det betyder, at vi mennesker i nogle tilfælde har fået børn og børnebørn med neandertalerne. Dette faktum gør det klart, at neandertalerne ikke var en selvstændig art. For biologisk set kan to selvstændige arter ikke krydses og de krydsede afkom kan ikke avle videre, ligesom muldyr ikke kan avles videre.
Disse nye afklaringer vil, når nyhedsstøvet har lagt sig, stille to grundlæggende spørgsmål, som videnskaben ikke kan besvare på nuværende tidspunkt:
Hvorfor har mennesket i sit udspring haft en parallel opsplittet familiegren kaldet neandertalere?
Og hvorfor er neandertalerne ikke bare krydset tilbage men i stedet uddøet?
Jeg vil vove pelsen og komme med en teori, et muligt svar, som ikke er hentet fra videnskaben, men i teologiens verden!
Jødernes og kristendommens fortælling om menneskets historie, beretter om en opsplitning af menneskeheden. Denne fortælling er historisk set verdens ældste overleverede beretning om menneskets start og udvikling. I starten fik Adam og Eva to sønner, Kain og Abel. Kain var agerdyrker og Abel fårehyrde. Kain myrdede sin bror Abel, og Gud jog ham væk fra agerjorden. Derudover gjorde Gud Kain fredløs, en flygtning blandt sine egne. På den måde blev Kain og hans kone med børn adskilt fra Adam og Evas mange børn og talrige børnebørn.

Genetisk er alle os mennesker i familie med hinanden. Det vil videnskabeligt set være muligt, at vi godt kan nedstamme fra Adam og Eva.
Det er en myte

Det er en myte, at Adam og Eva kun fik Kain og Abel. Der står i Biblen at Adam og Eva fik mange børn. Gud sagde til Kain, at når han ville prøve at dyrke jorden, ville det ikke lykkes for ham.
Men hvordan kunne Gud gøre det? Hvordan skulle Gud kunne få en dygtig landmand til at opgive at dyrke jorden? Kan det tænkes, at Gud har pillet ved Kains gener, så han ikke kunne tåle korn og grøntsager? Hvis det er forklaringen, så ville Kain avle denne gendefekt eller sygdom videre så en del af de første mennesker blev tvunget til at leve som samlere og jægere.
Lad os prøve at følge denne teori, hvis det var en arvelig sygdom en genfejl, så ville menneskeheden ifølge almindelig arvelighedslære enten avle skaderne ind i den resterende befolkning, så alle ikke ville kunne ernære sig ved agerbrug, eller avle skaderne ud af Kains efterkommere, så de igen kunne blive agerdyrkere. Hvis Gud ville isolere denne genskade hos Kains slægt, måtte han også forhindre en opblanding. Og det siger teksten jo, at Gud gjorde, men hvordan ved vi ikke.
Ud fra det vi ved om neandertalerne, så havde de små anatomiske forskelle med det moderne menneske. Så måske havde neandertalerne simpelt hen ikke sexappel til det nulevende menneske. Der kan være mange andre årsager, som gjorde, at en større opblanding ikke kunne lade sig gøre. Der er ingenting, der tyder på at neandertalerne har dyrket agerjorden, men det moderne menneske har levet af agerdyrkning helt fra starten af civilisationens opståen.
Det er en gåde for forskerne, hvorfor neandertalerne uddøde. De har levet parallelt med det moderne menneske uden en opblanding. Kun i ganske få tilfælde har neandertalerne fået børn og børnebørn sammen med det moderne menneske.

De var mere stærke og robuste

Der er en teori om, at mennesket har udryddet eller udkonkurreret neandertalerne, men det anser jeg for ulogisk. Neandertaleren var stærkere og mere robuste end det moderne menneske, og der er ikke noget, der tyder på, at de var mindre intelligente. I den Bibelske fortælling lovede Gud Kain, at mennesket ikke ville udrydde ham, så der må være en anden forklaring. Hvis vi holder os til den Bibelske fortælling, så er indavl den mest sandsynlige forklaring. Genetisk er alle os mennesker i familie med hinanden. Det vil videnskabeligt set være muligt, at vi godt kan nedstamme fra Adam og Eva. Hvis Adam og Eva fik mange børn, som der står at de gjorde, og de børn igen fik mange børn med hinanden og så videre, så mindskes risikoen for indavl. Men hvis Kain og hans hustru var på flugt og samtidig skulle lære at leve af noget andet, så er det sandsynligt, at de ikke fik mange børn og kun få børnebørn og så videre –derved øges risikoen for indavl.
Hvis Kains slægt skulle ernære sig ved jagt, var de tvunget til at flytte rundt hele tiden. Dertil kommer, at de ingen erfaringer havde, da skiftet fra agerdyrker til samler og jæger pludseligt kom. I den situation havde de nok haft svært ved at få børn og en del af dem var sandsynligvis døde undervejs og det gav indavl.
Den mest sandsynlige forklaring på at neandertalerne pludselig er uddøet er indavl. Deraf følger en genetisk nedadgående spiral for hvert generationsled, som til sidst førte til genetisk selvudslettelse.

Det er en teori, at Kain var stamfar til neandertalerne, men forskning starter ofte med en hypotese. Måske er den oldgamle Bibelske fortælling om menneskets ophav sandfærdig…!