Rød regering barsler med ny ungdomsuddannelse

Unge kan igen komme på højskole og bibelskole som led i en ’fleksuddannelse’.
Der ser nu ud til at være rødt flertal for en fri ungdomsuddannelse for unge mellem 15 og 25 år.
Uddannelsen blev i sin tid droppet af den borgerlige regering. Den har mødt megen kritik, fordi den mere lignede et fritidstilbud end en egentlig uddannelse. Men kritikken er helt ved siden af, mener bl.a. Johanne Schmidt-Nielsen fra Enhedslisten:
– Der er nogle unge i dag, som ikke passer ind i de eksisterende tilbud. Dem vil vi gerne lave en uddannelse til med henblik på, at de efterfølgende kan komme i enten ordinær uddannelse eller beskæftigelse, siger hun til Dagbladet Information.
Uddannelsen kaldes ‘fleksuddannelse’ og skal efter planen vare i omkring to år.

Favner bredt

Initiativet hilses velkommen af kristne højskoler, der tidligere nød godt af Den Fri Ungdomsuddannelse. Her kunne unge øge deres kompetencer med et højskole- eller bibelskole-ophold.
– Jeg hilser initiativet velkomment som et forsøg på at favne lidt bredere i uddannelsen – med særligt tryk på dannelsen – af unge mennesker, siger Sigbjørn Sørensen, forstander for Kolding Internationale Højskole under Apostolsk Kirke. Han tilføjer:

Menneskeværd

– Hele undervisningssystemet – og til dels dannelsesidealet i dag – er underlagt en neoliberalistisk tankegang, hvor produktivitet og faglighed sættes højere end unikt menneskeværd. Selvsagt er der mennesker, der falder igennem i et sådant system. Kan en friere sammensat ungdomsuddannelse være med til at styrke jegdannelsen, så er noget væsentligt vundet. Her kommer bibelskoler selvsagt ind som en dygtig medspiller.

Ny gruppe unge

Hans kollega i Indre Mission er enig:
– Det er positivt, hvis der skabes endnu en mulighed for at hjælpe de unge videre, som ikke kan nås igennem de eksisterende tilbud. Højskolen kan være en rigtig god ramme for unge, som af en eller anden grund ikke kom ind under de almindelige ungdomsuddannelser, siger Kurt Kristensen fra Børkop Højskole, der er Indre Missions Bibelskole.
Mads Rykind- Eriksen fra den grundtvigske Rødding Højskole mener også, ”de nye fleksuddannelsestanker er et spændende initiativ, som kan være med til at få en gruppe unge ind i uddannelsessystemet, der ikke er der i forvejen”.

Styrk fagligheden

Han deler dog den kritik, der har været omkring den gamle fri ungdomsuddannelse. Fleksuddannelsen skal holdes på sporet:
– Den skal have stærke elementer af at gøre unge studieparate, for at jeg tror, at den vil gøre en forskel. I modsat fald risikerer man, at det bare bliver et sted, hvor unge passivt forsørges.
Højskolerne har allerede nu mulighed for at få midler til at optage elever, som ikke har nogen ungdomsuddannelse, og som har et højskoleophold i uddannelsesplanen.
– Midlerne giver os mulighed for at afsætte ekstra vejledningsressourcer til disse elever. Mentorordningen kunne bruges meget mere, end den bliver, oplyser Kurt Kristensen fra Børkop Højskole.