Indvandrere i Israel takker Norge

Norsk gruppe indsamler 200 millioner kroner til hjælp for russisk-jødiske indvandrere i Israel.Tusinder af russisk-jødiske indvandrere til Israel sender mange venlige tanker til den norske velfærdsorganisation ”Hjælp Jøderne Hjem” (HJH), som – siger gruppens administrator, Torbjørn Ekroll, Akershus – har indsamlet 200 millioner kroner igennem 20 år til støtte for disse immigranters integrering i det israelske samfund.
Ekroll, en sprælsk mand på 72 år, har besøgt Israel ikke færre end 50 gange, og han kom for nylig påny hertil i spidsen for omkring 30 nordmænd, der støtter Israel gennem HJH, og som i to uger har rejst landet rundt for blandt andet at se til hvilket formål, deres bidrag er blevet anvendt.
Gruppen afsluttede Israel-besøget med nogle dages ophold i Jerusalem, hvor den overværede en koncert givet af tre russisk-jødiske operasolister og et kor omfattende ældre russisk-fødte sangere.
Omkring 300 russisk-jødiske indvandrere, bosat i Jerusalem-området, var entusiastiske tilhørere – sammen med de tilrejsende nordmænd.
Medarrangør af koncerten var en israelsk velfærdsorganisation ved navn ”Keren Klita” (hebraisk for ”Integrationsfonden”), som i løbet af 20 år har hjulpet over 100.000 indvandrere fra ex-Sovjet med at blive absorberet i Israel.
– Vi har i dag 250 volontører i vores hjælpeprogrammer, med et budget på 400.000 dollars årligt, siger ”Keren Klita”s amerikanskfødte administrator og kasserer, advokat Jan Sokolowsky.
– Vi hjælper indvandrerne på en lang række områder, siger hun – med lægehjælp, køb af medicin, åbning af en bankkonto, bolig, undervisning, lånefonde, ofre for terroristangreb og sommerlejre for børn.
Gruppen hjælper også indvandrerne med en velkomstkurv, indeholdende blandt andet sengelinned.

En million indvandrere

Jan Sokolowsky taler om den million russisk-jødiske indvandrere, der kom hertil efter Berlin-murens fald, omfattende mange med en fremragende uddannelse som læger, musikere m.m.
– Jeg har mødt mange af dem, som nok vidste, at de er jøder, men ikke hvordan det er at leve som jøde, siger hun. Adskillige af dem lærte først her om de jødiske helligdage.
Vi er nået dertil, at vores generalomkostninger blot er på 2 procent, og det er jo glædeligt.
Vi er meget påpasselige med de indsamlede midler, og vores bestyrelse afholder sine møder på den mest økonomiske måde – i lobbyen på Hotel Laromme, selvfølgelig med hotellets godkendelse.
Hun beretter, at 6-7 hoteller i Jerusalem er blevet konverteret til absorptionscentre og boliger for nye immigranter. Det fornemste er det tidligere 5-stjernede Hotel Diplomat i Jerusalems udkant. Hendes gruppe har ”inddelt” Jerusalem i omkring 20 bydele for at koncentrere indsatsen og gøre den mest mulige effektiv.

Koncert

Den koncert, der forleden fandt sted for russisk-jødiske immigranter, blev afholdt i et gymnasium i Jerusalem-bydelen Talpiot. Fremragende russisk-jødiske operasangere optrådte, og der var også et kor af 25 ældre sangere med russisk baggrund. Koncerten er en årlig tilbagevendende begivenhed.
– Det var også en sjælden lejlighed for de israelske medier til at møde disse urokkelige norske Israelsvenner, hvis eksistens faktisk er ukendt for den israelske offentlighed, siger Jan Sokolowsky.

Ekroll

Torbjørn Ekroll, manden bag en stor del af ”Hjælp Jøderne Hjem”s aktiviteter, mødtes jeg med på det Jerusalem-hotel, hvor gruppen var indkvarteret under Jerusalems-opholdet.
Ekroll er oprindelig fra Sunnmøre, men har levet på Østlandet næsten hele sit liv. Nu bor han i Akeshus i Oslo sammen med sin kone, Turid. Ægteparret har fire voksne børn. Og syv børnebørn. Af uddannelse er han administrator og lærer – i norsk og historie – og han har tidligere været generalsekretær i Blå Kors.
– Det er en velsignelse at virke for Israel og jøderne, siger han. Og så citerer han Bibelen og siger: ”Den som velsigner Israel, skal selv blive velsignet”.
Han siger, at hans liv er blevet mere interessant og ”vældig positivt” med hans virke for Israel og jøderne. Han har været ansvarlig for ”Hjælp Jøderne Hjem”s informationsarbejde i henved 12 år.

Efter murens fald

– Da Berlinmuren faldt i 1989, begyndte jødiske immigranter at strømme til Israel, siger han. Det første år kom 200.000. Israel var ved at knække sammen under denne byrde. Men så startede vi vores organisation, med deltagelse af så fremtrædende personer som Helge Åreflot, Anne Marie Gravdahl, Kåre Kristiansen og Kaj og Jackie Feinberg.
Han siger, at opgaven var at indsamle midler til støtte for de nye immigranter.
– Og så begyndte også pengene at strømme ind, siger han. I de forløbne 20 år er der indkommet 200 millioner kroner. Nu indsamler vi hvert år omkring 10 millioner.

Tre formål

Han siger, med en let omskrivning af gruppens navn:
– Vi hjælper ikke blot jøderne hjem – vi hjælper dem hjemme. Vores organisation er et unikt tiltag i international sammenhæng. Vi har tre formål: at hjælpe jøderne fra ex-Sovjet til at rejse, at lette overgangen og tilpasningen til deres nye hjemland og at give nordmænd information om antisemitisme og dennes følger. Der er enorme udfordringer forbundet med en så stor indvandringsbølge, som Israel har oplevet. Nok har mange af indvandrerne en høj uddannelse, men de – og modtagerlandet – står over for store udfordringer som sprog-oplæring, social og kulturel tilpasning, omskoling, bolig og arbejdsmuligheder.
Hvert år siden 1998 har ”Hjælp Jøderne Hjem” inviteret givere og andre interesserede med på solidaritetsrejser til Israel. Det var en sådan solidaritetsgruppe, jeg mødte forleden. De så norsk-støttede projekter og havde samtaler med nye immigranter, ligesom de oplevede dele af Israel og mødte ledere og befolkningen rundt om i landet.