Gør døren høj – gør porten vid!

Julenummerets forside er Peer Lai-gaards maleri af Den Gyldne Port i Jerusalems østmur.Igennem denne port skulle Messias ride ind. Og Jesus red netop gennem denne port, da han Palmesøndag blev hyldet som jødernes konge. Det skete, for at skrifterne skulle gå i opfyldelse.
Men han red på et lille æsel for at vise jøderne, at han ikke ville være den krigsherre, som de forestillede sig. For Guds rige var ikke et verdsligt kongerige.

Jøderne forkastede Jesus, og de ortodokse venter stadig på, at Messias skal ride sejrende ind gennem østporten.

Porten blev muret til…

Men den gamle port er ikke længere åben. Den osmanniske sultan Suleyman beordrede i 1541 Den Gyldne Port muret til.
Han anlagde også en muslimsk kirkegård ved den tilmurede åbning for yderligere at hindre Messias i at indtage Jerusalem.

Før flyvemaskinernes tid var bymure effektive til at beskytte en by. Portene var om dagen steder, hvor folk mødtes og handlede. Men om natten blev portene altid lukket. Hvis en feltherre først erobrede en port, var han som regel sejrherre over byen.

Når kong David i Salme 24 profeterer om den kommende Messias, at man skal åbne byens indgangsport for ham, så betyder det netop, at han skal accepteres som herre.

Luk de ældgamle døre vidt op,
gør plads i byens indgangsport,
så den almægtige Konge kan komme ind.
Hvem er den almægtige Konge?
Det er Herren, som er stærk og mægtig.
Det er Herren, som vinder enhver kamp.

Luk de ældgamle døre vidt op,
gør plads i byens indgangsport,
så den almægtige Konge kan komme ind.

Hvem er den almægtige Konge?
Det er Herren, som styrer alt.
Han er den almægtige Konge.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Åbn døren til dit hjerte!

Den danske salmedigter og prædikant Niels Johannes Holm, Christiansfeld, skrev i 1829 julesalmen ”Gør døren høj, gør porten vid” inspireret af Davids salme 24.
Den er en gendigtning af en meget ældre salme af Georg Weissel, (1590-1635), som var præst i Königsberg, det nuværende Kaliningrad, som nu hører til Rusland.
Salmen er en bøn: ”Jeg hjertets dør vil åbne dig, o, Jesus drag dog ind til mig. Ja, ved din nåde lad det ske, at jeg din herlighed må se!”
Maleren Peer Laigaard har allerede malet Den Gyldne Port åben. I forventning om, at Jesus Messias skal drage ind – igen.
Henri Nissen