Jan Frost fylder 60 år

Jan Frost, Hedensted, fylder 60 år den 18. december.
Jan Frost er fhv. formand for bevægelsen Ordet og Israel. Efter sin kandidateksamen i Religion i 1983 blev Jan Frost ansat i Indre Mission, hvor han også blev tilknyttet Indre Missions Bibelskole i Børkop som lærer.
Efter et mangeårigt engagement i bevægelsen Ordet og Israel blev Jan Frost i 2001 valgt til bevægelsens formand – et lønnet hverv han bestred indtil sommeren 2011. Han er desuden næstformand i Fælleskomiteen for Israel – en paraplyorganisation for Israels-venlige foreninger i Danmark.
Selvom Jan Frost – af helbredsmæssige grunde – har måttet skære ned på aktiviteterne, fylder bibelundervisningen og Israel stadig meget. Han er overbevist om, at Bibelens ord skal tages bogstaveligt, også når den taler om Guds fremtid for Israels land og folk.
Jan Frost er gift med Karen Margrethe og har tre voksne børn.