Vækkelse sker gennem forsoning

Da Bedehus Danmark indbød til konference i Sønderborg, var det med fokus på en ’åndelig’ forsoning med Tyskland.
Bedehus Danmark er et tværkirkeligt fællesskab, som ønsker at motivere og samle kristne for at bede for vækkelse og en sund samfundsudvikling, ikke bare i Danmark, men for at hele Europa må genopstå som nationer, hvor Guds kraft og nærvær er bærende elementer.

Tysk-dansk forsoning på platformen.

Overalt i verden ser vi i disse år, hvordan Helligånden vækker sit folk til vedvarende og udholdende bøn. Ikke bare nogle enkelte bønneaktioner, men 24 timers bøn – døgnet rundt, hele ugen (24:7) og hele året igennem. Vi har set dokumentation for, hvordan hele byer er blevet forvandlet af Guds kraft og nærvær, men også hvordan en hel nation og et samfund bliver transformeret af Gud.
Om Guds hensigter med en nation bliver en realitet, ligger ikke i politikernes hånd alene, men er meget afhængig af de kristne i landet; om de tager ansvar og søger Gud på nationens vegne. Enhed blandt Guds folk er en nøgle til at skabe vækkelse og gennembrud.
Bedehus Danmark har virket for dette gennem flere år, og under bønnesamlinger er det blevet klart, at der er nogle hindringer for, at Guds hensigter med Europa kan opfyldes.
Ser vi tilbage i historien, har Tyskland spillet en meget stor rolle for den positive udvikling, der er udsprunget fra Europa. Det var eksempelvis fra Tyskland, at Ansgar kom til Danmark og gjorde danerne kristne og dermed lagde grundlaget for den efterfølgende gode udvikling i landet.
Gennem bøn har Bedehus Danmark oplevet, at Tyskland igen skulle spille en stor rolle i genrejsningen af Europa som et levende kristent område, men at Tyskland er låst i en skyldfølelse over deres ageren under 2. verdenskrig.
Et af konferencens højdepunkter var, da den tyske delegation blev budt op på platformen, og lederne for Bedehus Danmark på vegne af det danske folk bad om tilgivelse for den utilgivelige holdning, vi som folk har haft mod det tyske folk, og for den behandling, vi gav de tyske flygtninge efter krigens afslutning. Vi har spærret dem inde i lejre, bevogtet af militæret, og nægtet dem humanitær hjælp, så mange døde af sygdom og underernæring. En af de tyske deltagere havde som barn været i en af disse lejre.
Fra tysk side udtryktes taknemmelighed over, at nogen ville bede dem om tilgivelse, og det oplevedes som en hellig stund, da der gensidigt blev proklameret forsoning.
En anden manifestation, der blev gennemført, havde også stor symbolsk betydning. Alle de danske deltagere blev bedt om at notere på et stykke papir, hvad de i deres indre havde haft mod det tyske folk. Som et udtryk for forsoning blev disse sedler brændt af på Skanse IV på Dybbøl Banke, hvor krigshandlingerne i 1864 havde været værst, og hvor der var godt udsyn mod Tyskland. Efter afbrændingen blev der bedt velsignelser i retning mod Tyskland.

Bedehus Danmark har påbegyndt en åndelig forsoningsrejse gennem Europa og indbyder alle til at være med for på den måde at bane vej for Herren.
Af Hugo Martinussen