Hvor går vejen?

I en anekdote om Albert Einstein fortælles det, at han ikke kunne finde sin togbillet under en togrejse, men konduktøren stolede på ham. Senere lå Einstein nede på gulvet og ledte under sæderne efter sin billet. Det behøver du ikke, sagde konduktøren. Jo, sagde Einstein, for jeg har glemt, hvor jeg skal hen.
Det er vigtigt, at vi ved, hvor vi skal hen – også i 2012 og her er det vigtigt at huske på, at Jesus sagde: ”Jeg er vejen, sandheden og livet”. Jesus er den vej, vi skal følge, hvis vi vil finde meningen med livet og vil leve i Skaberens ønsker med vores liv.
Anekdoten om Albert Einstein minder mig om et citat af den dansk/grønlandske polarforsker Knud Rasmussen fra hans Laplandsreje i 1907 ”Der var engang en Tid her på Jorden, da der var mindre Visdom og mere Lykke til, Menneskene var mere enfoldige og mere fornuftige end nu, og man fortæller, at de levede Livet for Livets egen Skyld.”
Hvor er der megen livsvisdom i det citat – og noget af det oplevede vi under vores 13 år i Grønland blandt grønlændere, der har et andet og mere positivt forhold til livet og til tiden, end vi har i vores fortravlede, materialistiske vestlige verden.
Vi må lære at forstå, at ikke al udvikling ER udvikling, i mange tilfælde er det afvikling – og det oplever vi i vores tid, hvor mennesker vender sig væk fra deres bestemmelse, at leve efter Skaberens anvisninger, sådan som vi finder dem i Bibelen. Gud har skabt os, men som Prædikeren siger i den gamle oversættelse: ”Gud skabte menneskene som de bør være, men de har så mange sære ting for”. Vi har i sandhed mange sære ting for. Vi må standse op og vende om til livets Gud og hans søn, Jesus Kristus vores frelser. Vi har brug for, at det danske folk vender sig fra de mange sære ting og vender sig til Jesus, vores Frelser. Lad det ske. Lad 2012 blive året, hvor mange i Danmark finder tilbage til meningen med livet.

Tænk hvis kommende generationer – hvis ikke Jesus er kommet igen inden – vil sige, at det var i 2012, vi så en ny folkelig og åndelig vækkelse bryde igennem i Danmark, hvor mennesker valgte at leve med og for Jesus og lod hele deres liv være præget af det – også i samfundslivet og i det politiske liv.