Vil du bede for Danmark?

Vi skal som kristne bede for regeringen, folketinget og alle, som har magt, opfordrer Paulus
(1. Timoteus brev 2). For gennem bøn med autoritet kan vi skabe en positiv forandring.Som kristne har vi en vidunderlig mulighed for at ændre tingene til det bedre. I denne nytårsleder skal vi fokusere på, hvordan vi udløser denne positive kraft.
Ofte snakker mennesker om at ”gøre verden til et bedre sted at leve”. Men der er også negative kræfter i mennesket, og uden troen bliver resultatet ofte det modsatte.
Tænk blot på nazismen og kommunismen, som forsøgte at skabe ”en bedre verden”, men efterlod sig verden som en krigsruin og flere verdensdele indelukket i et fængsel.
Vi mennesker ved ikke altid vores eget bedste. Hverken på det store verdensplan, eller på det personlige plan.
Bibelens forklaring er, at vi af natur er ”vredens børn”. Det onde nedarves eller overføres fra slægt til slægt. Siden oprøret imod Gud i Edens Have har vi mennesker gjort oprør.
Vi skal spare læserne for at nævne de mange aktuelle eksempler – også fra Danmark i dag. Lad os i stedet se på, hvordan vi som kristne kan ændre denne triste udvikling.

Vi har brug for nye data

Vores sind har brug for nye data. Vi har brug for at blive påvirket udefra – eller rettere ovenfra. Vi har brug for at få det, Jesus kaldte Sandhedens Ånd ind i vores tanker og handlinger.
Jesus lovede, at når han forlod jorden, så ville han kort efter sende Sandhedens Ånd, som skulle vejlede hans efterfølgere i alt, de havde brug for at vide, og give dem kraft.
Det var Helligånden, han talte om. Og til pinse kom Helligånden virkelig over dem og gav dem en ny frimodighed og kraft til at være vidner om Jesus i et fjendtligt samfund. Og Gud beviste sandheden med de mirakler, som naturligt fulgte.
Den samme Sandhedens Ånd er stadig til rådighed. Og den har vi brug for i den forløjede verden, vi lever i.
Vi har brug for at kunne skelne det falske fra det ægte.
Vi bliver ikke forfulgt i den vestlige verden, som de kristne i Korea og den muslimske verden. Men vores tro og livsstil angribes gennem den materialistiske, åndsforladte og verdslige måde, som samfundet lærer os at opfatte alting på.
Derfor er det også meget sværere for os kristne i Vesten at aktivere de overnaturlige gaver, som fx helbredelse. For vi er også påvirket af den verdslige virkelighedsforståelse.
Derfor er mange kristne slet ikke klar over de store muligheder, vi har gennem at bruge nådegaverne og bøn.
Derfor må vi – uden teologiske solbriller – undersøge løfterne og afprøve dem i praksis. Og vi må være villige til at lære nyt.
For det, vi kender, er måske kun vores egen kirkes begrænsede eller ligefrem indsnævrede teologi.
Tag brillerne af! Vi er nødt til at gå direkte til kilden. At søge Gud gennem Bibelen og gennem bøn – alene uden publikum, sådan som Jesus foreslår i teksten.

Bøn med autoritet

Når vi er fyldt med Guds hellige Ånd, forstår vi, hvad vi skal bede for. Vi ser mennesker omkring os, som har brug for hjælp. Vi ser et samfund i dybt forfald. Vi ser åndeligt blinde politikere, som blot forværrer situationen med deres utallige forsøg på at lappe og forandre. Helligånden åbner vores øjne.
Vi er selv ofte helt magtesløse. De troende kristne er kun en minoritet uden politisk magt. Og det er delvis selvforskyldt.
Men tænk, vi kan udløse den nødvendige forandring og fornyelse gennem bøn…!
I forbindelse med løfterne om bønhørelse nævnes, at vi skal bede i Jesu navn. Det betyder ikke blot at tilføje ordene ”i Jesu navn” efter alle vores bønner.
Nej, det betyder at bede med Jesu autoritet.
For at bruge Jesu autoritet må vi bede i overensstemmelse med Guds vilje. Det er her Helligånden kommer ind, så vi mærker ”i vores ånd”, hvad vi skal bede for.
Hvis vi beder ud fra det, som Helligånden inspirerer os til, så afspejler det Guds vilje ”som den sker i Himlen, således også på jorden”, som det hedder i fadervor.

Det er nytårets udfordring: Søg Gud af hele dit hjerte. Forstå hans hjerte for Danmark. Bed i overenstemmelse med Guds hjerte. Så kan du bede i Jesu navn med autoritet. Og så vil der ske en forandring. Sæt tid af hver uge i dette forår og bed alene eller sammen med andre for det, som Helligånden inspirerer dig til. Send gerne en mail/brev til mig, hvis du er med på denne udfordring.
Og lad os så se, hvad der sker!

Af redaktør Henri Nissen
henri@udfordringen.dk