Hvad siger profeterne?

Jarle Tangstad
Præst og forfatter
Kirken i Kulturcentret, Nørrebro, Kbh.

2011 blev et voldsomt år både i effekt, omfang og mangfoldighed. Der har været voldsomme år tidligere I historien. Selv kan jeg huske Jerusalem (67) – studenteroprøret I Paris (68) – Månelandingen (69) 1968 blev indledningen til den postmoderne tid, som varede til d. 9.11.01. Her indledtes en tid med krig, terror, naturkatastrofer og økonomisk krise. Jeg vil mene at det blev til et tiår der svingede mellem menneskets overlegne tro på fremskridtet og velfærden og menneskets magtesløshed overfor ondskab, naturkræfter og svindel.
I 2011 smagte vi på det hele på én gang, nævnt i flæng: Japans ”triple disaster”, Mellemøstens ”Forår” – Gældskrisen – Jordskælv og tornadoer osv.
I sådanne tider bliver ”profeterne” interessante. Og hvad siger de?
Sekter indenfor og udenfor kristendommen har sine bud. Fornyligt var en amerikansk præst i medierne hele 2 gange med forkerte bud. Udenfor kristendommen har vi mayindianernes kalender der standser d.21.12.2012.
Modsat har vi kristne der afstår fra al bibelsk tolkning. Det så vi da biskop Steen Skovsgaard, tillod sig at sige at det er muligt, de sidste tider er nær. Han blev overfaldet som bibelfundamentalist, videnskabelig uvederhæftig osv.
Men dermed har vi overladt den”profetiske tolkning til alle mulige profeter i tiden, fra videnskabsmænd, forskere, journalister, politikere, nyreligiøse osv. Resultatet har for ofte været angst og frygt for fremtiden.

Hvad siger de profeter som vi bør lytte til?

Den sunde profetiske røst er til opmuntring, trøst og formaning. Den vil altid indeholde et håb og en mulighed, såvel som et kald til omvendelse.
Sund kristen tolkning af det profetiske har altid været med en ydmyg erkendelse af at Skriften er vor autoritet og at vor erkendelse er stykvis.

Kort sagt:

– Vi har en lys fremtid – men der er tider vi skal igennem, og som vi må forholde os til.
– Vi kan have en fornemmelse af ”hvornår det er lige på trapperne” når vi ser det der sker omkring os- men med en konstatering af at ingen kan sætte tid og tal på.
– De gennemgående løfter vedrørende ”de sidste tider” er at Helligånden er os givet , selv ikke en tøddel af Ordet ikke skal forgå.
– Det eneste sikre er at … Alle skal dø. Det sker før eller senere, og giver os håb.

Derfor:

Lev som om dagen i dag er din sidste dag.
Lad dagen i dag være et ærligt møde med vor Frelser og Herre.
Lad dagen i dag være en dag med afklaret ro, fordi det er nådens dag med et langt større perspektiv end nogle års veer.