Skriv til Suh

Har du et problem, så skriv til:
Psykolog Suh B. Jacobsen
Nordgårdsvej 109
4030 Tune
eller mail til: Suh@Udfordringen.dk. Ikke alle breve offentliggøres. Du er velkommen til at være helt anonym, hvis du ønsker det. Hjemmeside: www.suhjacobsen.dk

Kan det være psykisk?

Kære Suh
Jeg er bekymret for mit helbred, jeg har tit en trykken for brystet, vejrtrækningsproblemer, hovedpine og kan blive svimmel. Ikke ret meget energi generelt, mine venner kommenterer det efterhånden tit, og i starten troede jeg, det var influenza eller noget i den retning.
Men nu har det stået på rigtig længe, og jeg har været ved min læge, som siger, at hun ikke kan finde nogen årsag til, at jeg har det skidt. Mener, jeg skal snakke med en psykolog om det, men kan det skyldes noget psykologisk?
Hilsen B.

Kære B.
Det, du beskriver lyder umiddelbart som stress-symptomer – hvis der altså vel og mærke ikke er nogen fysisk årsag at finde.
Psykologiske problemstillinger har det ofte med at give sig til kende også gennem somatiske (krosplige) reaktioner, vi er jo et helt menneske med krop, sind/psyke og ånd, og når den ene dimension plages, er det næsten uundgåeligt, at de andre dimensioner også påvirkes i en eller anden grad.
Omvendt kan de forskellige dimensioner have en form for ”ventilfunktion” for hinanden, det vil sige, at hvis man igennem længere tid undertrykker fx følelsesmæssige problemer, så kan kroppen ligesom tage over og ”lette trykket” ved at reagere rent kropsligt. Samtidig kan den ene dimension være en form for ”talsmand” for en af de andre dimensioner, og i dit tilfælde kan det være, at kroppen prøver at gøre opmærksom på, at der er en overbelastning i gang, noget som du overhørte, da den anden dimension – psyken – gav besked.
Hvis det er det, der er tale om i din situation, er det vigtigt, at du tager det alvorligt og finder ud af, hvad det er, din krop reagerer på. Hvilke omstændigheder omkring dig kan tænkes at belaste dig i en sådan grad, at dit system samlet set er ved at kollapse? Prøv at gennemgå de forskellige sfærer i dit liv: arbejde, familie, personligt, menighedsmæssigt, fritid m.m.
Det kan være, at der ikke umiddelbart er noget, der tyder på overbelastning, når du ser på de enkelte områder isoleret – men hvordan ser det ud, når du tager summen af de enkelte områder? Det er ofte her, det er gået galt! De oplistede ting er formentlig alle sammen gode, fornuftige og relevante ting – men hvis de tilsammen bruger mere energi, end du har/får, så vil det uvægerligt give et negativt resultat på din energi-konto.
Du er derfor nødt til at prioritere – dvs. luge ud – i nogle af de ønskede opgaver/aktiviteter på de forskellige områder. Dette er meget svært for de fleste – der er jo en grund til, at man har sagt ja til de mange ting, der fylder vores hverdag, men ikke desto mindre er vi nødt til at revidere i vore prioriteringer, når kroppen siger fra.
Vær opmærksom på, hvordan du egentlig har det, når du står op, når du kommer fra arbejde, når du er færdig med aftensmaden osv. og prøv så at tilrettelægge dagens program ud fra det reelle energi-niveau – og ikke ud fra det, du synes, du bør have.
Der findes mange gode bøger om stress og stress-håndtering, og måske kunne det også være godt, som din læge anbefaler dig, at få et par konsultationer ved en psykolog.
Hilsen Suh

Hvordan skal vi komme videre

Kære Suh
Min kone og jeg har været gift i 2½ år, og vi har nogle kommunikationsproblemer, som efterhånden er ved at være generelle, synes jeg.
Vi er sådan set gode til at snakke om tingene, ingen af os ønsker, at det skal ligge og ”ulme” i baghovedet, men det er, når vi tager hul på tingene, at det går galt. For når jeg prøver at fortælle min kone, hvad jeg bliver ked af/sur over i forhold til hende, så bliver hun simpelthen så ulykkelig, at samtalen enten går helt i stå, eller også holder jeg igen med at fortælle den egentlige version af min oplevelse af det for at skåne hende.
Jeg ved ikke rigtig, hvordan vi skal komme videre herfra, for et godt forhold går jo gennem dialogen, men når dialogen ikke fungerer, men viljen til den er der – hvad gør vi så?
Hilsen Parret

Kære Par
Det er ganske rigtigt et godt udgangspunkt, I har: viljen til at ville løse problemerne sammen ved at tale om dem. Så langt så godt. Når jeres snak om problemerne så ikke bliver så konstruktiv, som I forventer, lyder det som om, at det måske skyldes en individuel udfordring med følelsesmæssige svære ting.
Din kone har ganske vist viljen til at ville kommunikere med dig om jeres problemer, men det er tilsyneladende enormt svært for hende at rumme det, når det kommer til stykket. Det svarer til, at man vældig gerne vil nyde udsigten fra et udkigstårn, men konstant mislykkes i at komme derop, fordi man har højdeskræk. Jeg tror derfor, at I er nødt til at først og fremmest at sætte fokus på det egentlige problem: at din kone overvældes af svære følelser, når hun konfronteres med kritik.
Når vi ikke kan udholde kritik – selvom vi rent intellektuelt ved, at det er sundt nok – kan det handle om et følelsesmæssigt traume, som bliver re-aktiveret. Måske har vi igennem vores opvækst fået så meget kritik efterfulgt af måske afstraffelse eller afvisning, at disse ting også i voksenlivet hører uadskilleligt sammen. Når vi derfor mødes med kritik fra ægtefælle, ven, kollega m.m., rippes der op i det gamle sår, og mængden af formentlig ubearbejdet smerte og angst overvælder os. De nærliggende forsvarsmekanismer er naturligvis at undgå kritik, benægte eller sende den tilbage til afsenderen – og hvis vi alligevel opsøger den, fordi vores intellekt fortæller os, at det er fornuftigt og udviklende – er det meget svært for os at være i det. Vi kommer til helt automatisk at sende signaler til vore omgivelser om, at de skal stoppe kritikken, og det er svært at forholde os konstruktivt til den, fordi vores ressourcer går med at holde følelserne i ro. Ofte kommer sådanne snakke til udelukkende at handle om den person, der har det svært med at få kritik, og selve budskabet træder i stedet i baggrunden.
I et forhold skaber det selvsagt problemer, da den anden part igen og igen oplever, at han/hun ikke kommer igennem med sit budskab, og ofte trækker modparten sig efterhånden, sådan som du selv oplever det – ønsker at beskytte den anden og tier derfor om det, der lå på sinde. Dette er en farlig spiral, for ja, et godt parforhold skabes via kontinuerlig kommunikation om også de svære ting.
Jeg vil derfor råde jer til at få sat fokus på din kones udfordringer med at modtage kritik: Hvad handler det om, hvad kan hun selv gøre for at arbejde med det, hvad kan du gøre, som evt. gør det nemmere for hende at tåle det osv.
For dit vedkommende handler det om ikke at lade dig ”skræmme” af hendes stærke følelser, men holde fast i jeres ønske om ærlighed over for hinanden, og således blive ved med – på en kærlig og nænsom måde – ærligt at dele dine tanker og følelser omkring hende/jer med hende.
Hilsen Suh

Hotline til Suh
På alle onsdage fra kl. 10-11 kan du ringe til
Udfordringens psykolog Suh Jacobsen på 46 96 89 69.
Nogle af spørgsmålene bringes senere i brevkassen.
Du kan fortsat skrive pr. brev eller mail til:
Suh Jacobsen, Nordgårdsvej 109, 4030 Tune, e-mail : Suh@Udfordringen.dk