Troen i udviklingsarbejdet

I det seneste nummer af Ny Mission er det religionens betydning for og de trosbaserede organisationers engagement i udviklingsarbejde, der er i fokus.
Som titlen antyder, er det religion generelt (og altså ikke kun kristendommen), som bidragyderne beskæftiger sig med. Med bogens artikler, hvoraf fem er på engelsk, håber man bl.a. at kunne lægge op til en debat om, hvordan trosbaserede og sekulære organisationer kan samarbejde om udvikling.
NJV

Mogens S. Mogensen (red.):
Religion og udvikling – Ny Mission nr. 22
189 sider • 95 kr. • Dansk Missionsråd