Præster får vejledning uden om biskopperne

Evangelisk Luthersk Netværk indsatte ”pastoral vejleder” for foreløbig 57 præster.
Hvor skal præster nu gå hen med spørgsmål om Bibelens syn på ægteskab, samliv og familie?

Børge Haahr Andersen indsættes her til pastoral vejleder.

Efter et stort flertal af danske biskopper er gået med til at udforme et ritual for vielse af homoseksuelle, føler mange præster, at de ikke længere kan søge vejledning hos deres biskop i disse spørgsmål.
Derfor indsatte 57 præster lørdag den 16. juni en alternativ person, en såkaldt ”pastoral vejleder”, som de kan henvende sig til i stedet.

Rådgiver om frimenigheder

De 57 præster er tilsluttet Evangelisk Luthersk Netværk (ELN), der bl.a. vejleder i at danne valg- og frimenigheder. Netværket indsatte Børge Haahr Andersen som pastoral vejleder i en stopfyldt Løsning Kirke lørdag den 16. juni. Børge Haahr Andersen er rektor på Dansk Bibel-Institut og hjælpepræst ved Emdrup kirke. Som pastoral vejleder bliver han også formand for ELNs vejlederordning.
Til indsættelsesgudstjenesten var repræsenteret et bredt spektrum af præster og lægfolk, samt sogne- valg- og frimenighedsmedlemmer i alle aldre.
Gudstjenesten byggede på en række bibelcitater og indgød kristenfolket frimodighed til at være evangelisk-lutherske kristne på kirkens grundlag, fortæller fungerende landssekretær i ELN, Lasse Holmgaard Iversen.
– På trods af den på mange måder kedelige baggrund for at ELN har fundet det nødvendigt at tage dette initiativ, bar gudstjenesten præg af stor glæde over, og frimodighed til, at få lov at virke som kristen kirke i Danmark i dag.
Tilknyttet den pastorale vejlederordning er foreløbig 57 præster, der dog ser den som supplement til det biskoppelige tilsyn, som folkekirkepræsterne fortsat vil være underlagt.