Hamas vil lukke tunnellerne hvis grænsen til Egypten åbnes

Nye toner høres nu fra Gaza-området, idet Hamas -lederen Mahmoud Zahar har tilsagt, at hans regering vil lukke tunnellerne mellem Gaza-striben og Egypten, hvis Rafah-grænseovergangen åbnes permanent.
Det er en vanligvis velinformeret arabisk journalist ved navn Khaled Abu Toameh, som skriver dette idag i avisen “Jerusalem Post”.
Hundredvis af sådanne underjordiske gange er blevet oprettet de senere år, men fra egyptisk side ønskes de nu ødelagt efter terroristangrebet fornylig mod en egyptisk politistation, hvorved 16 grænsegendarmer blev dræbt.
Ifølge egyptiske oplysninger kom angriberne gennem tunnellerne fra Gaza. Egypten har sendt store militære forstærkninger til grænseområdet og jager stadig angrebsmændene.
Den palæstinensiske Myndighed (PA) har anmodet Cairo om at ødelægge tunnellerne og siger, at de udgør en trussel mod egyptisk sikkerhed og har ødelagt chancerne for at opnå palæstinensisk enhed.
En Hamas-politiker ved navn Salah Bardawel siger, at tunnellerne er et nødvendigt og populært middel til at bryde, hvad han betegner som den kriminelle blokade af Gaza-striben.
– Tunnellerne har været nødvendige for at konsolidere det palæstinensiske folks standhaftighed og dets modstand mod okkupationen, som fører til judaisering af de hellige steder og drab af børn, kvinder og syge, siger Bardawel.
Han siger videre, at det vil være et alternativ til tunnellerne at åbne Rafah-terminalen for gods og passagerer. Han håber, den egyptiske ledelse vil gå ind for dette, og at grænseovergangen ikke skal være lukket på ubestemt tid.
– Hamas er parat til at samarbejde med egyptiske myndigheder for at afsløre angribernes identitet, siger Bardawel.