Herren vil betjene os

Kun en revolution kunne få dronningen til at servere for sine tjenere. Kan du se det for dig?
Bodil Lanting
Cand.teol., bibeloversætter
og nu journalist på Udfordringen

Dronning Margrethe holder fest på slottet, og det er langt over midnat. Du og de andre fra hendes stab sidder og holder jer vågne, så I kan hjælpe hende, når hun kommer hjem.
Festen er stadig i gang. Men nu kommer hun. Er der noget galt? Nej, festen var helt perfekt. Nu kommer hun ind i personalerummet med en stor kurv. Hun tager et forklæde på. Op af kurven tager hun lækkerierne fra festen. Hun beder jer sætte jer til bords, og så serverer hun for jer…

Revolution

En hersker kan afsættes. Militæret eller de revolutionære gør oprør og ydmyger de tidligere herskere. De mister deres ejendele, status, magt og identitet – måske endda livet. Sådan er vilkårene.
En afsat hersker kan tvinges til at tjene. Hvem husker ikke filmen om Kinas sidste kejser, der levede i ufattelig luksus med en tjener på hver finger. Han blev senere offer for revolutionen, kom i fængsel og oplevede alverdens ydmygelser på lige fod med de andre straffefanger.

Har vi hørt det før?

Jesus underviser om mange kendte temaer. Vi skal ikke bekymre os og ikke samle os skatte på jorden. Vi skal være årvågne tjenere. En forvalter skal behandle sine folk godt. Herren vil komme, når tjenerne mindst venter det. Vi skal altid være parate og vi har ansvar for at handle efter herrens vilje, fordi vi kender den.
Men hvorfor skulle forvalteren give sig til at mishandle sine underordnede? – Måske fordi han selv var doven og drikfældig, så opgaverne blev forsømt. Pludselig bliver han klar over, at det kunne ende galt, hvis herren kommer hjem og ser, at alting flyder. Og så går det ud over hans medarbejdere. De kommer til at undgælde for hans egne forsømmelser.
Når herren kommer hjem, er alt måske pænt og ryddeligt. Tjenerne er ikke glade. Men hvad gør det, hvis herren kun interesserer sig for de ydre ting og ikke for sine tjenestefolk?

Herren tjener

Peter bryder ind med et spørgsmål undervejs.
– Gælder lignelsen alle eller kun disciplene?
For Jesus fortalte den utrolige lignelse om tjenerne, der ventede på deres herre. De fik deres livs overraskelse, da han bad dem sætte sig til bords og selv begyndte at sørge for dem. Den slags sker bare ikke, hverken dengang eller nu.
En hersker kan afsættes og tvinges til at tjene. Det har vi hørt før. Men hvem har nogensinde hørt om en hersker, der forlader en fest før tiden for at give sine tjenestefolk del i herlighederne?
’Det siger jeg jer…’ Jesus understreger dette fuldstændig uhørte. Det helt og aldeles uventede: Historien om en herre, der bryder op fra en fest, fordi tjenernes ve og vel ligger ham på sinde. De skal opleve glæden, festen og velsignelsen. Ellers kan herren ikke selv nyde sin fest!
Jo, lignelsen gælder alle, der venter på Herren.

Jesus – kongernes konge – indbyder til fest for dem, der har bevaret troen og er parate, når han kommer.
Jesus forlod festen

Jesus blev ikke tvunget til at tjene os. Han var lig med Gud, og havde ret til at fastholde den lighed. Dog gjorde han ikke krav på sin ret, men gav afkald på sin guddomsmagt, tog en tjeners skikkelse på og blev menneske.
Som menneske ydmygede han sig og accepterede den værste død – døden på et kors…
Alle kommer til at bøje knæ for ham i himlen og på jorden og under jorden. Og alle skal erklære til Gud Faders ære: Jesus Kristus er Herre! (Fil. 2:6-11).
Jesus forlod den himmelske fest. Han blev menneske og ofrede livet for at frelse os.
Nu venter vi på, at han skal komme igen som dommer over levende og døde.
Det er nu, vi skal leve i forventningen til hans genkomst og være parate.
Herre Jesus, kom snart!