Menighed på vej ud af presbyteriansk samarbejde

Teologiske uoverensstemmelser gør, at en menighed i Colorado med 1.000 medlemmer ønsker at træde ud af kirkefællesskab.
Lederne af First Presbyterian Church i Fort Collins talte om ’uforenelige åndelige forskelle’ som begrundelse for at træde ud af kirkefællesskabet.
Kirkens ledelse på den anden side udtrykker sin beklagelse af beslutningen og roser menighedens engagement som et vidne for Kristus i det nordlige Colorado.
Menighedens beslutning skyldes, at man på den 219. generalforsamling med 373 stemmer for og 323 imod valgte at tillade ordination af homofile, som ikke lever i cølibat.
Selve udtrædelsen er en proces, som kan vare flere måneder. Også andre større menigheder har ønsket at bryde forbindelsen til moderkirken, der ifølge en talsmand ønsker at tilpasse sig og ’være relevante som trossamfund i nutidens kultur’.
Bodil