Salmedigter skriver så folk kan forstå det

Ole Bækgaard har skrevet over 100 salmer. Nu er 63 udkommet.
Komponister må gerne skive melodier til, siger han.
Ole Bækgård har gennem salmedigtning sat ord på sine følelser og tanker gennem et langt og rigt liv: som forretningsmand, som politiker og partisekretær i Kristeligt Folkeparti, og ikke mindst som præst i Baptistkirken i Allerød.
Ole Bækgård har netop udgivet sine salmer i bogen Hjertesprog – når ordet får vinger. Han skriver salmer i et let forståeligt og mundret dansk, uden kryptiske metaforer og vanskelige religiøse vendinger. Det gør han, fordi han gerne vil formidle kristendommen til ganske almindelige mennesker, som netop ikke er fortrolige med religiøst sprog.

Inspiration fra eget liv

– Jeg vil gerne skrive, så folk kan forstå det! siger han.
Inspirationen til salmerne finder Bækgård i sit eget liv, i naturen og i musikken.
– Naturen brager ind på én, når man går en tur, hvis man da ellers åbner sanserne, siger han.
Andre gange opstår en idé i hans bevidsthed :
– Jeg oplever at blive betaget af en eller anden tanke, som jeg må sætte ord på!
Det kan ske på alle mulige og umulige tidspunkter.
Ole Bækgård fortæller, at han engang blev inspireret til en salme, mens han sad i nogle vigtige forhandlinger i det firma, hvor han arbejdede som eksportchef. Han måtte hurtigt og ubemærket skrive nogle stikord ned, så han kunne fastholde tanken, og så ellers fortsætte forhandlingerne.
Andre gange har han fået inspiration under en prædiken. Faktisk opfatter Bækgård sine salmer som koncentrerede prædikener. Altså en prædiken i få, men nøje udvalgte ord. Den begrænsede mængde ord gør, at der ofte skal arbejdes hårdt, før salmerne er endeligt på plads. Èn ting er ideen, noget andet er at få den finpudset. Det kan tage fra to timer til tre uger. Med årene er han blevet mere selvkritisk. Der skal mere til, før han er tilfreds. Det er da også kun 63 af Bækgårds ca. 100 salmer, der har passeret selvcensuren og er kommet med i den nye salme-samling.

Grundtvigs tanke

Titlen Hjertesprog – når ordet får vinger udtrykker en grundtvigsk tanke. Ole Bækgård mener nemlig, at når ord og ånd mødes, får ordet vinger, så det kan flyve af sted. Altså bevæge sig frit og uhindret. Ord uden ånd, derimod, kan være vanskelige og svært tilgængelige. De kan virke dræbende, snarere end skabende.
Ole Bækgård lægger ikke skjul på, at han holder meget af Grundtvigs salmer, men han erkender, at der er mange ord og udtryk, som gør dem vanskeligt tilgængelige for nutidsmennesker.

Livets lyse sider

Selv vil Bækgård gerne ramme bredt med sine salmer. Han vil gerne overskride tærskelen mellem kirken og den almindelige verden, som folk færdes i. Han vil skrive, så folk fra forskellige kirkelige retninger kan få glæde af salmerne, og han vil også gerne ramme en stil, som kan bruges af både unge og gamle.
– Det er en kunst at skrive en pinsesalme, som både pinsevenner og folkekirkefolk synes om, siger han.
Men det har han forsøgt i pinsesalmen ”Gud i det høje sin Helligånd sender”, hvor han bl.a. skriver: ”Sindet fornyes og tungerne gløder / stridende viljer forenes i tro…”
– Jeg holder af at skrive om tilværelsens lyse sider, siger Ole Bækgård og tilføjer, med et udtryk fra musikken, at han hellere skriver i dur end i mol.
Salmesang og lovsang har en vigtig funktion i menighedslivet, mener Bækgård. I fællessangen udtrykkes en enhed, som netop bør kendetegne den kristne menighed. Vers og sang er også et godt middel, når man skal huske noget.

Kendte melodier

De fleste af Bækgårds salmer er skrevet til kendte melodier, hvilket gør dem let tilgængelige og sangbare. Alligevel efterlyser Bækgård flere musikere, der vil skrive melodier til hans salmer. De kan sagtens have mere end én melodi, synes han.
Flere af salmerne findes allerede udgivet i sang- og salmebøger. Således er nogle trykt i Missionsforbundets nye sangbog, i KFUM’ s sangbog og i FDF’ s sangbog. Bækgård mener, at salmebøger har den fordel i forhold til power-points, at folk kan tage dem med hjem og bruge dem derhjemme. Hans salme-samling er inddelt tematisk, så man let kan finde en salme til en bestemt anledning.
Det er første gang, Ole Bækgårds salmer udgives samlet. Det er forlaget Lemian, der står bag udgivelsen.