Syriske flygtninge får hjælp af ’Bibel-folket’ i Jordan

Mange af flygtningene ankommer til Jordan uden andet end det tøj, de har på. De har hverken mad eller tøj. Derfor er mange kirker i Jordan gået ind i nødhjælpsarbejdet.
Folk i tusindvis flygter fra de voldsomme krigshandlinger i Syrien. Mange søger til Jordan, hvor de kristne nu tager sig af dem. Nogle af flygtningene er kristne, men de fleste af Syriens kristne vælger at blive boende i landet. Derimod er der andre grupper, som fx. sunni-muslimer, som i stort tal flygter til nabolandet.
For mange af muslimerne kommer det som en stor, men behagelig overraskelse, at det er de kristne ’bibel-folk’, som hjælper dem med kærlig omsorg både til legeme og sjæl.
Bodil