’Unge skal da have Guds ord’

Ny dynamisk ungdomspræst skal få Bibelens ord og ånd tilbage i frikirkes ungdomsarbejde.
Gert Bjørsted er ansat som ungdomspræst i Vestermarkskirken i Grindsted. På fredag starter han ungdomsgudstjenester op under navnet GROW, som betyder ”at vokse”. Målet er at de unge skal få Guds ord, som han udtrykker det.
– Mit kald er at forkynde Guds ord. Jeg har særligt hjerte for den næste generation. Det startede i 1997, da jeg som ungdomsleder i Brovst søsatte Vinterlejre for unge fra hele Danmark hvert år indtil 2006.

Tilbage til Bibelen

– Med GROW ønsker vi at samle teenagerne og de unge fra Vestermarkskirken i Grindsted, som jo ikke har haft et forkyndende ungdomsarbejde i mange år. Den ny generation skal have Gud ord. Vi vil også samle de unge fra omegnen til events, hvor Helligånden kan ”regne” på dem, så de kan komme fornyede tilbage til deres menigheder, siger Gert Bjørsted, der på fredag vil tale over emnet: Drømmen om en ungdomsfornyelse.
Gert kommer fra en stilling som teamleder for Alterna, som er et alternativt efterskoleophold med rejser til bl.a. Sydamerika. Der har han været i to år. Forinden var han leder af Skywalk, et ungdomsarbejde under Den Evangeliske Frikirke i Randers. I Skywalk var der ca. 125 unge på kontaktlisten hver sæson. Desuden deltog unge fra gymnasium, højskole og nabomenigheder til ungdomsgudstjenester hver fredag aften. På fredag den 12. oktober starter Gert Bjørsted så noget lignende i Grindsted.

Halvdelen blev kristne

– Det hele startede med at de unge i kirken var til Missionsforbundets sommerlejr Crossroads, hvor ca. halvdelen besluttede sig for at følge Jesus, fortæller Gert Bjørsted. – Mange af dem deltog også i det fælles sommerstævne med baptisterne og fik en fornyelse. Derfor startede de spontant op med lovsangsmøder i kirken efter sommerferien.
GROW skal køre fast hver anden fredag fra nytår.
– Vi vil ikke stjæle unge fra andre menigheder, men strikke et missionskoncept sammen til gavn for alle, pointerer Gert Bjørsted.