Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 8,00 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg
– Orla@Udfordringen.dk.

Spørgsmål 1:

Jeg er nervøs og ængstelig

Kære Orla Lindskov
Jeg skriver til dig for at bede om forbøn og evt. en salvedug. Men jeg skriver også til dig for gennem dit svar at finde en eller anden form for hjælp.
Jeg er præst og i fyrrene. Mine nerver er helt ”til rotterne”. Jeg er meget nervøs. Jeg føler det, som om jeg hele tiden lever på kanten af et nervøst sammenbrud. Jeg lider af spændinger, har ængstelige og nervøse tanker. Min energi er næsten borte. Jeg føler mig svag og uoplagt. Desuden døjer jeg med maven. Jeg har været igennem en del undersøgelser. Men man har ikke kunnet konstatere noget unormalt.
Jeg spekulerer altid over mit arbejde, både dag og nat. Jeg er frygtelig stresset. Det koster mig mange timers nattesøvn. Når jeg ikke er hjemme, spekulerer jeg ofte på, om der kan ske min hustru og mine børn noget ondt. Man hører jo om så mange forfærdelige ting, der sker hver dag.
Min læge har ordineret mig noget beroligende. Jeg har også købt det. Men indtil nu har jeg ikke taget det. Jeg har nemlig en kollega, som er kommet på beroligende medicin, og han klager over, at det gør ham meget træt og ukoncentreret. Jeg vil så gerne finde en anden udvej. Jeg tror på forbønnens magt, selv om jeg ikke har så megen erfaring med forbøn. Hvad mener du om min situation?
Venlig hilsen
Den trætte

Svar 1:

Guds ord er Guds medicin til dine nerver

Kære Trætte
Din situation er ikke god. Jeg hører ofte om mennesker, der ikke mere kan arbejde. Ofte er det ganske simpelt, fordi de giver andre mennesker eller omstændigheder lov til at ”brænde dem af ”, indtil de når til total udbrændthed.
Har du nogensinde tænkt på sammenhængen mellem kristendom, tro, og så det at kunne finde ro og hvile i livet, uanset vores livs omstændigheder?
Mange har slet ikke forstået troens og Guds ords betydning som helbredelsesmiddel og som medicin til vores dagligliv mod stress og bekymring.
Gud ønsker at bidrage til vores fysiske og psykiske sundhed, fordi han er optaget af, at vi skal have et godt liv.
Mange sygdomme stammer fra en forkert tankegang. En læge har udtalt, at efter hans mening skyldes op mod 40% af alle mave-tarmlidelser psykiske vanskeligheder, som f.eks. nervøse spændinger og stress.
Nervøse spændinger stammer først og fremmest fra de tanker, vi tænker. Det gælder derfor om at tænke de tanker, som Gud tænker. De tanker finder vi i Bibelen. Det er fredens, glædens og kærlighedens tanker, for Gud er jo fredens, glædens og kærlighedens Gud. Det er tanker uden stress.
Jeg tror, at Bibelens ord og tanker kan hjælpe dig til at opnå indre ro, samt tillid og tro.
I virkeligheden er det forbløffende, hvad Bibelen kan gøre for at helbrede spændinger og for at hjælpe mod ængstelige og nervøse tanker. Desuden kan Bibelen give kraft til at overvinde vor tids ofte voldsomme krav til mennesker.
Du kender selvfølgelig Bibelen og Det nye Testamente og tror på dens lære om moral og etik og dens lære om frelse og evigt liv. Men praktiserer du også Bibelens lære om tro og tillid?
Det er der nemlig mange kristne, der ikke gør. Det er så vigtigt, at vi lever i tro og tillid til Bibelens løfter om Guds hjælp til alle vores livs svære situationer. Prøv f.eks. at gøre det, som disse løfter opfordrer til:
”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.” ( Mattæus kap. 11, vers 28 ).
– Alt for ofte går vi mennesker med vores byrder alt for længe. Vi lader næsten livets byrder knuse os. Men her indbyder Jesus os til at aflevere byrderne hos ham. Det kan ske ved bøn. Når vi afleverer dem til ham, lover han os hvile. Dog må vi ofte bede med udholdenhed for at opnå hvile fra vores problemer.
Læs også 1. Petersbrev kap. 5, vers 7, hvor der står: ”- og kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer.”
Hvis vi ønsker at se Guds omsorg i vores liv, er vi nødt til at kaste vores bekymringer fra os og over på Gud.
Det findes faktisk mange løfter i Bibelen, der taler om dette.
Guds ord er Guds medicin til dine nerver, og den er uden bivirkninger. Sagen er den, at hvis vi ikke tager Guds medicin hver dag, risikerer vi at gå i stykker alle sammen. Det er ikke kun dig, der er udsat.
Jeg kender folk, der har gået i kirke trofast i mange år. Men de er stadigvæk sørgelige ofre for bekymringer, stress og livs-byrder af enhver art. Hvorfor?
De har aldrig lært, hvordan Bibelens jævne og praktiske løfter kan tages med og bruges ude i hverdagen.
På apotekernes pilleflasker står der ofte: – ”Tages 3 gange dagligt” eller ”Tag en pille, hvis du mærker, et anfald er på vej.” Anvend Guds løfter på samme måde. Grib om Guds løfte i bøn, hvis du mærker, at bekymringer, stress og nervøsitet er ved at overmande dig.
Når du har det dårligt, så kald på Jesus. Jesus vil komme og stå ved siden af dig. Sig til ham: – ”Herre Jesus, jeg vil ikke bekymre mig om noget, for jeg ved, at du våger over mig og vil give mig fred.”
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:
Kære Orla
Det er flere år siden, du var i Årup Frikirke, hvor du bad for en masse mennesker, blandt andet for mig.
Jeg gik til forbøn med et stort håb om, at Jesus ville hjælpe mig af med de smerter, som jeg havde haft i ryggen i mange, mange år. Inden mødet kunne jeg næsten ikke stå ud af min seng om morgenen for smerter.
I forbønnen lagde du hænderne på min ryg og bad Jesus om, at de stærke smerter måtte forsvinde i hans navn.
Du sagde herefter, at jeg skulle sætte mig stille og roligt på en stol og vente et øjeblik, inden jeg gik ovenpå i kirken, hvor der var servering af kaffe. Det gjorde jeg så, og efter et øjeblik rejste jeg mig og gik op ad trappen. Jeg tænkte: Det er da mærkeligt, mine smerter er fuldstændig forsvundet. Tak Jesus og tak Orla.
Det er flere år siden nu og min ryg er stadig fuldstændig OK. Må Herren velsigne dig og din tjeneste, Orla.
Tusind tak.

PS:
Hvis du vil, må du gerne skrive dette vidnesbyrd i Udfordringen. Det kan måske få andre til at gå til forbøn.
Kærlig hilsen
Kurt