I anledning af Frelsens Hærs danske 125 års jubilæum

Suppe, steg og fisk for middelklassen? Eller suppe, sæbe og frelse for de små og udsatte? I Danmark har Frelsens Hær satset på det sidste gennem de seneste 125 år.
Det var i foråret 1887, at en engelsk stabskaptajn, Robert Perry ankom til København med hustru og lille barn for at ”åbne ilden”. Arbejdet startede i det helt små. De kendte stort set ingen, bortset fra to danske officerer. Men de var ildsjæle, de ville ”vinde Danmark for Kristus”, og deres vision var samtidig deres mission: at række ud til mennesker i nød med praktisk tjeneste.

Et spejlbillede af samfundets historie

Det danske 125-års jubilæum fejres med et rigt illustreret værk, der er et både fascinerende og inspirerende bekendtskab. Det er spændende at følge den næsten steppebrands-agtige hurtighed, hvormed bevægelsen i løbet af de første år vinder fodfæste. Der er interessante øjenvidne- og trosberetninger med masser af intensitet i detaljen. Og ikke at forglemme: Frelsens Hærs historie i Danmark er også et spejlbillede af samfundets: ældre-bespisninger i ’80erne; protester mod Thorsens Jesus-film; plejehjem, nærradio; samfundets polarisering; multikulturelt arbejde; væresteder; arbejde for børn og unge samt nødhjælpsarbejde.

”Pengene, eller vi synger!”

Men først og sidst var og er der jo musikken. William Booth, der grundlagde bevægelsen, erklærede sig villig til at stå på hænder og slå tamburinen med tæerne, hvis det kunne bringe frelsen til et par sjæle. I dag lyder parolen: ”Pengene, eller vi synger!” Men grundlæggende er Frelsens Hær ikke på gaden for at underholde; den ser sig selv som et evangelisk trossamfund inden for den universelle, kristne kirke, og hvis opgave er ”at forkynde evangeliet om Jesus Kristus og i hans navn møde de menneskelige behov uden diskrimination”. – Et særligt afsnit i bogen ser netop Frelsens Hær i dens egenskab af tros-samfund.
Det er godt at kunne fremhæve, at bogen er forsynet med udførlige stikordsregistre, der gør det muligt at studere særlige emner ”på tværs” gennem bogen.
En flot bog til et flot jubilæum.

Bent Dahl Jensen (red.): Suppe, sæbe, frelse i 125 år
– Frelsens Hær i Danmark 1887-2012
384 sider • 295 kr. – Frelsens Hær