Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 8,00 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg
– Orla@Udfordringen.dk.

Spørgsmål 1:

Hvordan finder jeg glæden?

Kære Orla Lindskov
Jeg skriver til dig, fordi jeg gerne vil vide, hvad jeg skal gøre rent praktisk for at få glæden ind i mit liv. Jeg er en mand på 52. Jeg er gift og har to voksne børn og fire børnebørn. Alle er vi sunde og raske.
Jeg er aktiv kristen. Men jeg oplever stort set ikke glæde ved noget som helst. Jeg har for nyligt gået til psykolog i et længere forløb. Jeg fik nogle nye indgangsvinkler til mit barndom. Men det jeg søgte, nemlig glæden, fandt jeg ikke.
Jeg føler, at min tankegang er låst fast til nederlag, depression og fiasko.
I min menighed er jeg kendt som en glad, venlig og smilende person. Men det er ikke ægte. Det er blot en maske, jeg har trænet mig selv op til at bære, når jeg skal være sammen med andre. Men når jeg har haft masken på i nogle timer, er jeg skrækkelig træt bagefter. Kun min kone og mine børn kender mit sande jeg.
Jeg savner meget glæden. Jeg ved godt, at det er meget at bede dig om. Men jeg gør det alligevel: Kan du anvise mig en vej, så jeg kan finde glæden?
Bedste hilsener L.

Svar 1:

Træn dig i at tænke glade tanker

Kære L.
Jeg vil prøve at anvise dig en vej til glæden. Jeg vil tale lidt om glædens psykologi.
Hvis vores liv, som mange kloge mænd har sagt, er det, vore tanker gør det til, så følger helt naturligt heraf, at en glad tilværelse er en følge af en glad tankegang.
Men det er ikke sandsynligt, at en tilfældig og omstrejfende glad tanke kan fremkalde en glad tilværelse. Man må bevidst træne sig i at tænke glade tanker.
Gennemfør dagligt den praksis at tænke glade tanker, i stedet for som du gør nu at underkaste dig mørke og nedtrykkende tanker. Mennesker skaber faktisk deres egen ulykke ved mørke og nedtrykkende tanker.
Du har mange forhold i dit liv, der burde give dig glæde. Jeg tænker her på beskrivelsen af din familie. De lyder alle til at have det godt. Men du snyder dig selv for en glad og afslappet tilværelse, fordi dine tanker har vænnet sig til en deprimeret og negativ tankegang.
Mange i dag vælger en tankegang, der er fyldt med pessimisme, og resultatet er, at de føler sig åndeligt og legemligt slået ud.
Giv dig derfor målbevidst til at være en glad person i din tankegang. Det er faktisk et valg, og det kræver som sagt træning. Men jeg tror, at det er noget de fleste kan, også du.
I begyndelsen vil det nok forekomme svært. Sådan er det som regel, når man prøver at overvinde tidligere tiders dårlige vaner. Men hav et fast fortsæt og du vil til sidst opnå dit mål.
Bed også om Guds hjælp hver dag, for Gud vil hjælpe dig. Lyt til Jesu ord i Johannes-evangeliet kap. 17, vers 13: – ”Nu kommer jeg til dig; og sådan taler jeg i verden, for at de fuldt ud må have min glæde i sig.”
Lyt også til Paulus i Filipperbrevet kap 4, vers 4: – ”Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer!”
Psykologisk set ved vi, at glæden er et befriende og lindrende hjælpemiddel for vores indre. Glæden kan gøre, at man føler sig mere rask. Glæden kan give energi. For glæden er, som der står i det gamle Testamente: – den bedste medicin.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Spørgsmål 2:

Min mand og jeg skændes meget!

Kære Orla!
Lige lidt om ægteskabelige problemer, – altså mine ægteskabelige problemer. Min mand og jeg har ofte mindre uenigheder og almindelige skænderier. Det kan godt være, jeg er lidt pjattet, men vi har nu været gift i tre år. Vi er personligt troende kristne, og jeg føler ikke, det er rigtigt med uenigheder og skænderier i et kristent ægteskab. Der burde vel være fred og harmoni.
Når vi har vores små opgør, som ind imellem kan blive lidt højrøstede, er jeg glad for, at ingen fra menigheden ved om det. Jeg er også glad for, at mine forældre ikke ved om det. De har altid levet så fredeligt. Hvad gør vi i den her situation?
”Karen.”

Svar 2:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Slut fred efter skænderiet

Kære Karen
Jeg er ikke særlig bekymret, hvis der kun er tale om mindre uenigheder og almindelige skænderier, for det er ikke unaturligt, at der kommer visse konflikter mellem mennesker, der lever så tæt op ad hinanden, som ægtefæller gør. Dette gælder også for kristne ægtefæller. Men lad altid uenigheder og skænderier slutte med fred.
Jeg har altid undret mig, når jeg har hørt ægtefæller fortælle, at de fx har levet sammen i fyrre år, og de har aldrig skændtes. Det må da være mærkeligt, hvis der aldrig er nogen uenighed, eller hvis man aldrig kommer til at blive vred på hinanden. En sund, robust meningsforskel, som bliver til en kraftig diskussion skader ikke et ægteskab, forudsat at de to aldrig lader solen gå ned over deres vrede.
Lad aldrig uenigheden fortsætte som en kraftig, vred diskussion dag efter dag, så kan det godt udvikle sig til noget alvorligere. Kæmp kampen færdig, når den er der, hvis det må være sådan. Men vær begge besindige. Få problemerne ud af verden. Tilgiv enhver skarp bemærkning. Vær overbærende, inden I lægger jer til at sove om aftenen.
Prøv at slutte dagen med en fælles bøn. Det rummer underets kraft fra Gud. Mange ægteskaber i dag har netop brug for underets kraft fra Gud.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:
Kære Orla!
Vi er kommet nogle gange til dine forbønsmøder i Allerød. Igennem din tjeneste er der mange, der bliver helbredt. Jeg vil fortælle, hvad der er sket med mig igennem din forbøn:
Jeg var fremme til forbøn for et halvt år siden for mit syn. To dage efter forbøn blev mine øjne tjekket hos min øjenlæge, og nu kunne jeg læse den nederste linie på synsprøve-tavlen.
Jeg har haft mavesmerter et stykke tid og har fået konstateret galdesten ved en scanning. Jeg var til møde hos dig i begyndelsen af august, hvor du sagde, at der var en person til stede, som havde mavesmerter, og at denne person skulle komme frem til forbøn. Allerede da du begyndte at bede, kom velsignelsen ved din forbøn til mig. Og jeg kunne mærke, at Gud greb ind og helbredte. Jeg blev helbredt på stedet.
Kærlig hilsen
B.D.