Lev i nådens rytme

Jesus indbyder os ikke til religion men til relation med sig selv.Troen forkyndes tit på en måde, der lægger nye byrder på folk. Men de gode nyheder er ikke en byrde.
Af Jacob Viftrup
Præst ved Kirke-i-byen, Apostolsk Kirke i Kolding

Den kristne tro skulle gerne føre til hvile og ro i sjælen som dagens tekst antyder. Af den simple årsag, at troen på Jesus Kristus ikke handler om, hvad vi kan gøre for Gud, men hvad Gud allerede har gjort for os i Jesus Kristus.
Her ligger nøglen til et liv som vil føles let, står der i teksten. Og allerede her spidser vi måske ører. Ord som hvile, ro og let, er ikke ord vi bruger ofte om livet i 2012, hvor alt skal være hurtigt og effektivt, og hvor kompleksiteten stiger.

Relation – ikke religion

Paradoksalt nok ender “de gode nyheder” ofte i en religiøs, bebyrdende og præstationspræget version af troen, hvis vi ikke passer på. Det som er tænkt som frihedsskabende, kan blive bebyrdende, hvis det fungerer som religion i stedet for relation.
Og det er præcis en relation som Jesus inviterer til, når han siger: ”kom til mig, alle I, som er trætte”. Trætte af at præstere, trætte af at forsøge at leve op til Guds standarder eller andre menneskers velmenende anvisning af “god moral” og “høj etik”. Trætte af at spekulere på, om vi nu er gode nok.

Rabbinernes åg

På Jesu tid var der hundredevis af andre jødiske rabbinere, som ikke blot mediterede på de jødiske love, men også arbejdede med at tolke, hvad de egentlig betød i praksis. Der var mange forskellige bud på, hvad det ville sige i praksis, når loven f.eks. sagde, at man skulle holde hviledagen hellig.
Hvor langt måtte man så gå på en hviledag? 5 eller 7 km? En rabbiners samlede fortolkning af loven udmøntede sig i en række praksisser, som man kaldte denne rabbiners åg.
En discipel af en rabbiner tog således den pågældendes åg på sig og efterlevede loven på samme måde som sin mester.

Maleri af Marianne Mortensen med titlen ’ Kom hid til mig’.
Jesus siger: Kom til mig

Men Jesus havde ikke sin egen hjemmefortolkede version af et åg, som han lagde på dem, der ville følge ham. Jesu version af troen på Gud var ikke blot næste skridt i en tilsyneladende endeløs evolution af fortolkninger og kommentarer og moderniseringer af den gamle jødiske lov.
Tværtimod. ”Kom til mig”, siger Jesus: så skal jeg vise jer, at sandheden ikke længere er at finde sætninger og paragraffer, men at ordet er blevet kød og har taget bolig i blandt jer, i form af en person som I kan relatere til.
– Kom til mig, så skal jeg lære jer at leve i nådens utvungne rytme.

Nådens rytme

Nåden har en rytme. Vi finder den og mærker den, når vi vælger at leve i relation med Jesus, i stedet for leve under byrden af en række religiøse anvisninger.
Nådens rytme finder vi, når vi ikke forsøger at “forcere” det, Gud har for os her i livet og dermed komme til at gå tre skridt foran Jesus i en misforstået proklamation.
Nådens rytme finder vi, når vi ikke forsøger at blokere eller udskyde det, Gud har for os her i livet og halte tre skridt bagefter Jesus. Hvis vi holder os tæt til Jesus, og hvis vi bliver i Ham, så kan vi finde den hvile og tillid, som giver os ro i sjælen.
En ro, som fjerner presset fra vores liv, fordi vi ved, at Jesus er med os hvert et skridt på vejen. En ro, som fjerner tvivlen i vores liv, på om vi nu også gør det godt nok, fordi vi ved, at Guds kærlighed er betingelsesløs.

Jesus vil bane vejen

Et menneske som har fundet ind i nådens utvungne rytme, er et menneske, som tager imod livet med åbne øjne og en åben favn. Som ikke sorterer i livet og vurderer noget som belønning og andet som straf.
Men som modigt ser livet øjnene og agerer ud fra den fred, ro og hvile, som kun findes i relationen med Jesus Kristus. Med ham er intet bjerg for stort og ingen dal for dyb. Han vil bane vejen for os.
Må Gud velsigne dig.


Artiklen fortsætter efter annoncen: