Fælles bøn blandt kristne i januar måned

’Evangelisk Alliance’ holder sin årlige bedeuge fra på søndag, derefter følger ’Den økumeniske bedeuge’ og ’Bedehus Danmark’.I januar kommer troende kristne sammen på tværs af kirkeskel for at bede for det nye år.
Det begynder på søndag d. 6., hvorefter der holdes fælles bøn hver dag indtil næste søndag d. 13. januar i mange kirker og missionshuse i Danmark.
Evangelisk Alliance står for denne første bedeuge. Det er en paraplyorganisation for de fleste frikirker, folkekirken og missionsforeningerne m.m.
En uge senere holdes ’Den økumeniske bedeuge’ som altid finder sted fra 18. til 25. januar. Her er den katolske kirke også med. Men teksterne til de to bedeuger ligner meget hinanden i år.
Man kan læse mere på www.danskekirkersraad.dk og www.evangeliskalliance.dk.

Bred interesse

Evangelisk Alliance har udgivet en bedebrochure, som kan bestilles fra Lohses forlag.
Evangelisk Alliance håber, at enkeltpersoner og studiegrupper også vil bruge hæftet uden for de datoer, der indrammer Evangelisk Alliances Bedeuge.
Udfordringen gengiver på midtersiderne også ugens bedetekster til inspiration. De formelle bønner er udeladt.

En vandring med Gud

Det er den meget aktive tyske afdeling af Evangelisk Alliance, der har udarbejdet årets bedetekster.
Temaet er i år at vandre med Gud. Og man kan evt. bruge bedeugen til en slags pilgrimsvandring, trosvandring, kirkevandring eller bønnevandring.
I teksten er der lagt op til otte dages ’vandring’, som fokuserer på forskellige sider af livet som kristen.
– Overskrifterne peger især på vores vandring med Gud – og hans vandring med os – men spejler på samme tid også den vandring, vi er ude på med hinanden, hedder det i oplægget.
– Den kristnes vandring med Gud vil altid resultere i en ægte og nærværende vandring sammen med andre.
Forbilledet, som Mesteren fra Nazaret giver os, er tydeligt og klart: Hans tætte forhold til og daglige vandring med sin himmelske far førte ham direkte ud i et intenst og engageret forhold til sine medmennesker.
At elske Gud indebærer at elske sine medmennesker, hedder det i oplægget.

Sammen eller alene

Idéen med bedeugen er, at kristne skal finde sammen med andre kristne og bede sammen.
Men har man ikke mulighed for det, kan man også bruge teksterne på de næste sider til en personlig daglig meditation eller andagt i bedeugen.
Formålet er, at så mange kristne som muligt bruger januar til at bede – og dermed selv bliver fornyet gennem kontakten til Gud – samt udløser en forandring af omgivelserne i det samfund, vi lever i.

Også Bedehus Danmark

Ud over de to traditionelle initiativer til fælles bøn på tværs af kirkelige retninger holder Bedehus Danmark en national bedeuge fra den 21. til den 25. januar.
Her mødes man den tredje uge i januar hvert år til en uges bøn og undervisning på Kolding Internationale Højskole.
Her beder man specielt for Danmarks åndelige og politiske situation. Og der er desuden kontakt til lignende forbeder-bevægelser i andre lande, specielt i de nordiske lande.
– Der bliver bøn for politikere og for Danmark og Europa, lover Bent Christiansen fra Bedehus Danmark.
Af talere kommer bl.a. sognepræst Stig Christensen, tidl. formand for Dansk Oase, og Moses Hansen, som nu leder forbønsstedet ”Pottemagerens Hus” i Holsted. Desuden kommer der talere fra de nordiske forbønsbevægelser.
Man kan om kort tid læse mere om programmet på bedehus.dk, lover Bent Christiansen.
Henri.

Hjælp børnebørn at læse Bibelen

– Vi vil gøre, hvad vi kan, for at vores unge generationer skal præsenteres for Bibelen på en måde, der giver mening for dem, hedder det i bedeugens pjece.
I 2013 vil bedeugernes indsamling derfor gå til Bibellæserringens satsning på at udvikle en internetbaseret vejledning til den daglige bibellæsning – og forhåbentlig til daglig vandring med Gud.
Evangelisk Alliance håber, det kan inspirere unge til at læse Bibelen.