Lolland-Falsters stift: Flere kirkegængere i julen

Lolland-Falster Stifts kirkegængeroptælling er blevet grundig analyseret, og resultatet er opmuntrende.
De nye tal fra 2012, som er fremkommet i samarbejde med socialvidenskabsstuderende Rasmus Birch, viser, at der var 14% flere til stiftets julegudstjenester end det foregående år. Samtidig er antallet af messefald faldet med 11%.
Desuden viser statistikken, at mens bykirkerne i området klarer sig godt, så sker de fleste messefald i mindre sogne, når vikarierende præster har gudstjenester før kl. ti.
Set over hele året er det gennemsnitlige antal kirkegængere per gudstjeneste per kirke 32. Præcis det samme som i 2011.
Eva