Friskoler underviser lærere i kristendom

Den nye nedgradering af kristendomsundervisningen på seminarierne gør
friskolernes kristendomskurser endnu mere nødvendige.- Det er blot endnu en pind til det kristne Danmarks ligkiste.

Thorkild Bjerregaard er træt af udviklingen væk fra kristendomsundervisningen på de danske seminarier.

Sådan siger skoleleder og formand for Foreningen af Kristne Friskoler (FKF) Thorkild Bjerregaard.

Værn om kristne værdier

Det er nemlig netop blevet tydeligt, at det nye uddannelsesforlig på lærerområdet betyder, at faget KLM – Kristendom, livsoplysning og medborgerskab udgår, og at kristendom og etik i stedet bliver en mindre del af et nyt fag. Men for Thorkild Bjerregaard er det ikke nogen ny udvikling, og han er træt af den.
– Selvom vi står som et kristent alternativ til folkeskolen, ønsker vi stadig, at den danske folkeskole skal værne om de kristne værdier, forklarer han.

Multikulturelt samfund

– Men afkristningen af Danmark har allerede været længe i gang. Der er selvfølgelig en lille gruppe mennesker, som kæmper imod dette, men flertallet accepterer, at Danmark bliver et multikulturelt samfund frem for et kristent land, siger Thorkild Bjerregaard og gætter på, at der ikke går længe, før minikonfirmand- og konfirmandundervisningen også bliver presset ud.
– Måske vil det løbende give lidt flere elever til friskolerne, men jeg tror ikke, det kan mærkes i det store billede, formoder han og forklarer, at de kristne friskoler allerede nu ser sig nødsaget til at uddanne deres egne lærere i kristendom.

Endnu flere kurser

– Selvom vores lærere alle sammen er kirkeligt aktive, har de stadig brug for kurser i kristendomsundervisning, så de kan undervise sammenhængende. Og de kurser kommer vi til at holde endnu flere af i fremtiden, konkluderer han.