Færre israelere udvandrer – på grund af landets solide økonomi

Antallet af israelske udvandrere er faldet 30 procent i den anden del af det sidste årti, på grund af Israels solide økonomi og den vanskelige økonomiske situation i store dele af udlandet.
Ifølge det israelske Statistisk Departement er emigrationsraten nu lav sammenlignet med andre udviklede vestlige lande.

Emigrationen fra Israel nåede et lavpunkt i 2010 – det sidste år for angivelse af det antal israelere, som ikke var vendt tilbage efter et års forløb.

I 2010 emigrerede 15.600 israelere, mens tallet i 2006 var oppe på 22.400. Denne tendens synes at vedvare.
Statistisk Departement oplyser, at emigrationsraten fra Israel i 2010 var 2 procent pr. 1000 israelere – betydeligt lavere end i de fleste OECD-lande – mens den var 3.2 procent i 2006.

De israelere, der måtte ønske at forlade deres land, undersøger i reglen først mulighederne i USA, målet for 70 procent af israelske udvandrere, men de er især influeret af Israels relativt stabile økonomiske situation.

Israel opfattes som “eksportør” af veluddannet ungdom. Ifølge Statistisk Departements data-oplysninger for 2011 lever 14 procent af israelere med doktorgrader nu over tre år i udlandet, mens 5 procent af israelere med mindst bachelorgrader har slået sig ned udenlands i tidsrummet 1985-2005.