Israelsk militærchef advarer: “Stilhed før stormen”

Det er idag 65 årsdagen for Israels oprettelse, og den øverstkomanederende over de israelske styrker, general Benny Gantz, benyttede lejligheden til at ryste
landets befolkning.
Han talte on farer i horisonten, da han ved en national mindesammenkomst sagde:
– Der er forløbet 40 år siden Yom Kippur krigen i 1973, og nu, 40 år senere, har vi brug for alle, de bedste fra hele det israelske samfund, for at stå sammen, skulder ved skulder i det israelske militærs rækker. Fyrre år efter forekommer det, som om fjenden ikke længere banker på vores dør. Men lad ikke stilheden narre Jer. Der er megen uro i landet, og en storm er i anmarch under overfladen, fuld af farer og trusler under udvikling.
Generalstabschefen sagde videre :
– På ethvert tidspunkt arbejder et standhaftigt og modigt forsvarssystem inden for og uden for vores grænser for at tage vare på vores sikkerhed.

Gantz talte ved en højtidelighed på pladsen foran Vestmuren i anledning af Israels mindedag for landets faldne soldater og politimænd, ialt 23.085 siden landet opnåede uafhængighed i 1948. Blot i det forløbne år er 92 faldet.

Præsident Shimon Peres sagde i sin tale, at israelske soldaters og officerers kampånd, tapperhed og tiltro til deres mission, sammen med deres hengivenhed
garanterer, at Israel vil sejre.
– Det er vores pligt at bringe en afslutning på krige i dette lande og skabe sikkerhed og fred, sagde Peres. Terror bringer mord, fred bringer liv – for os og vores naboer.

Flere tusind tilhørere, mange dybt grebne, var samlet til højtideligheden og hørte deres lederes ord. En sirene lød og alle rejste sig og stod stille i to minutter – militærfolkene gjorde honnør – for at mindes de faldne i Israels krige.