Nyindvielse på Sundeved Centret

Søndag den 21. april kl. 14.00 fejrer Indre Mission renoveringen af Sundeved Centret.
Efter en koncert med Tina Lynderup og Lene Jensen i centrets kirke vil koordinator for LAG Sønderborg, Karsten Gram, klippe snoren for at markere indvielsen af den ny-renoverede sal og det nye køkken. Den store sal kan efter renoveringen rumme 80 spisende gæster.
Arkitekt Jørn Kjeld Andresen, JKA-arkitekter, Sønderborg, har tegnet og stået for renoveringen til 1.350.000 kr. excl. moms. Private givere har bidraget med godt halvdelen, desuden har BHJ fonden, LAG midler samt Indre Missions Byggefond gjort det muligt at skaffe resten af beløbet.
Bodil