Du kan blive født på ny

Det er tid til at undre sig over foråret, livet og alt det, Gud vil give os i troen på Jesus.Ingen kan føde sig selv, men enhver kan blive født på ny og se Guds rige! Det er tid til at undre sig.
Af Arne Lund Sørensen
Præst,
Vejle Frimenighed og
Midtjyllands Valgmenighed

Vi har besøg af vores datter et par dage for tiden. Hun er gravid i 7. måned. Det er dejligt at se den ”store” mave og mærke livet i den.
Vi kan se og røre og forstå, hvordan et barn bliver til og vokser til, men alligevel er det ikke til helt at fatte. Det er som om, det er mere, end vi kan rumme.
Foråret er omsider kommet. En livskraft uden lige bringer liv i det, som for kort tid siden så dødt og livløst ud.
Forår er fantastisk, for der er så meget liv, som kalder på liv, og man kan føle sig født på ny. Det er hvert år næsten som at erfare det første gang.
Vi ved det godt. Vi husker og kan godt forklare mekanismerne, men det er også dette mere end…. Det er forunderligt liv – det er et mysterium.

Gavebod

Når jeg skriver dette, har jeg en af gudstjenesterne på søndag i tanke. Vi skal have to dåb, en dreng på 11 og en pige på 15 skal døbes.
Det har været en fornøjelse at tale om tro og dåb og dåb og tro med de to og deres forældre. Vi har prøvet at sætte ord på det at få syndernes forladelse, Helligånden og evigt liv – at Gud giver og betaler prisen – det er ren gavebod, og hvilke gaver!
Vi har prøvet at sætte ord på det, som er mere end ord kan rumme.

Kan man det – giver det mening?

En dreng på elleve og en teenagepige, der bliver genfødt? Hvad skal vi tænke om det?
De tror på Jesus og ønsker at blive døbt, men hvad føjer dåben til? Der kan gå helt Nikodemus i det. Mange spørgsmål og svar der blæser i vinden om barnedåb, voksendåb, troendes dåb, men det bliver fantastisk på søndag. For når Gud er på spil, sker det!!
Det er mere, end vi kan sætte ord på, og det er mere end lidt vand i håret. Det er himlen, der rører jorden, og en far, der giver gode gaver til sine børn.
Det bliver godt at sige ordene fra ritualet: ”Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi far, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig syndernes forladelse, han styrke dig med sin nåde til det evige liv. Han bevare din udgang og indgang fra nu og til evig tid”.

Scene fra filmserien ’The Bible’, hvor Jesus fortæller Nicodemus, at han må fødes på ny.
Født til nogen

Den, der fødes, lægges i armene på sine forældre. Den, Gud føder på ny, lægges i armene på fællesskabet.
Ingen skal stå alene med sin tro og sit liv. Vi står sammen som Guds familie, og her kan vi vokse til, erfare mere af dybden i vores himmelske fars kærlighed og se Guds rige bryde frem.
Her kan vi være og virke og blive en del af den mission, som Jesus inviterer os til at være med på. Vi bliver en del af et forunderligt liv og af et mysterium, og vi kan være fødselshjælpere, så flere kan komme til tro på Jesus og få evigt liv i ham.
Tro på Jesus og evigt liv i ham. Det er mere, end vi kan sige os selv og give os selv. Ingen kan føde sig selv, men enhver kan blive født påny og se Guds rige.