KD dropper valgforbund med de Radikale

Kirkeminister og homovielser gør det vanskeligt for KDs vælgere.De Radikales aktive medvirken til indførelse homo-vielser i folkekirken får nu betydning for de valgforbund, Kristendemokraterne (KD) indgår ved kommunevalgene.

Ingeniør Jørgen Bork er formand for KD i Kolding.

KD har tidligere ved EU-valg og ved kommunevalg været i valgforbund med de Radikale.
Det har som regel været til de Radikales fordel, fordi KD ikke selv har haft stemmer nok til et mandat. Men ved det kommende kommune- og regions-valg den 17. november har KD de fleste steder ønsket en anden partner.
Kristendemokraterne i Kolding kommune har fx valgt i stedet at indgå i et valgteknisk samarbejde med den borgelige blok bestående af Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.
KD har ellers ved de seneste to kommunalvalg dannet valgforbund med de Radikale, men på det seneste er man blevet skuffet over de Radikale – ikke lokalt, men på landsplan.
– Det skyldes især den radikale kirkeminister, som vi mener blander sig i kirkens indre anliggender. Han har stået i spidsen for at pådutte folkekirken et vielsesritual, som er i strid med kirkens grundlag, mener KD-formand Jørgen Bork, Kolding kommune.
– Vi er også imod den radikale ligestillingsministers ønsker om, at børn skal opdrages som kønsløse individer. Det er naturstridigt og psykisk skadeligt, hvis piger og drenge ikke må være det, de er.
– Hvis vi ikke kommer ind, vil vi derfor hellere lade vores stemmer gå til Koldings nuværende borgmester Jørgen Petersen (V). Han har gjort det godt. Bl. a. har han sparket forslaget om opstilling af de store vindmøller til hjørne. KD går ind for alternativ energi, men hav-vindmøller hører til på havet, mener Bork.
Henri