Så er debatten igang

Med udgivelsen af ”Debatoplæg fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkirken” er debatten om fremtidens folkekirke skudt igang.
Ifølge Kristeligt Dagblad får det udspil flere mindretal i folkekirken til at frygte for topstyring. Udvalget lægger nemlig op til, at kirken kan få et nationalt kirkeråd, et ledende organ. Thomas Bjerg Mikkelsen, Indre Missions generalsekretær siger til avisen:
– Jeg kan være bekymret for, om kirkelige mindretal som os får en reel røst i sådan et kirkeråd. Den hensyntagen over for de kirkelige mindretal, som findes i dag, er ikke hævet ret meget op over sogneniveau.
I løbet af de næste måneder inviterer udvalget til en række debatmøder i hele landet. På debatmøderne vil udvalgets medlemmer samle input til det videre arbejde med den endelige betænkning, der skal afleveres til regeringen inden udgangen af marts 2014.
Eva