Indre Mission opretter regionale centre

På Indre Missions Årsmøde 2013 i weekenden blev den nye struktur for bevægelsen fremlagt – den byder blandt andet på regionale centre og en nyforståelse af missionær-rollen.Årets tema for Indre Missions Årsmøde var ”Ind i hjertet – ind til Gud”.

Formand Hans-Ole Bækgaard
Foto: Ben Haman

Formand Hans-Ole Bækgaard synes, at dette tema er et godt sted at starte, for årsmødet handlede blandt andet om at være sendt og blive bedre til at drive mission på en måde, som giver mening i tiden.
Både i formandens og generalsekretærens beretninger lørdag i Skjernhallen, blev udspillet til Indre Missions nye struktur præsenteret for de 7-800 IM’ere.

”Hvordan kan vi hjælpe?”

Et af kodeordene for den forandring er decentralisering.
– De seneste mange år har man i samfundet og også hos os haft en tendens til at se mod toppen. Man har måske tænkt ”Hvad får vi for pengene?” Vi ønsker at ændre den tankegang og i stedet se ud til de lokale forsamlinger og spørge ”Hvad vil I gøre? Hvordan kan vi hjælpe jer med det?”, forklarer Hans-Ole Bækgaard.
Mere konkret vil det sige, at Indre Missions 14 kredsforbund skal ændres til 5 regioner, som nogenlunde kommer til at følge regionsgrænserne. I hver region skal der være et regionalt center, hvor en regionasleder skal have kontor. Han/hun får ansvaret for det hold af medarbejdere, som skal hjælpe den enkelte kreds bedst muligt. Den nye struktur skal sørge for, at ikke alt arbejde skal igennem Indre Missions Hus i Fredericia. Strukturændringen betyder også, at der bliver mere arbejde på tværs af alder og generationer.

Missionærrolle ændres

– Sådan som samfundet har ændret sig de seneste år, må vi tænke anderledes, hvis vi skal kunne være nærværende. Siden 1990, hvor vi havde omkring 110 missionærer ansat i Danmark, til i dag, hvor vi har knap 45, har meget ændret sig – også i forholdet mellem land og by. Det betyder, at der også kan være brug for en redefinering af missionærens rolle. For nogle steder er missionæren måske nærmere blevet en administrator. En opgave, som frivillige hænder sagtens kunne overtage, forklarer Hans-Ole Bækgaard og fortsætter:
– Vi skal have tre hovedfokus-områder, når det gælder medarbejderopgaverne. Det er forkyndelse og undervisning, mission og diakoni samt foreningsarbejde. Vores nuværende ansatte vil have forskellige kompetencer indenfor disse områder, som kan tilpasses ind i den nye struktur.
Udover at være mere effektiv i mission er en anden motivator bag Indre Missions ændringer et driftsunderskud på omkring fem millioner kroner årligt gennem de seneste fire år. Indre Mission ønsker med ændringerne at skabe balance i økonomien.
– Vi håber, at den nye struktur også kan give mulighed for at det lokale arbejde i en region eksempelvis kan samle ind til en særlig projektansættelse, hvis det er det, der er behov for der, forklarer formanden.
– Samtidig har vi stadig brug for at stå sammen om de mange ansættelser rundt om i landet og at bevare et centralt sted til at løfte de mange fællesopgaver. Vi har tro på, at Så de stærke ressource- og økonomiske områder som Midtjylland er med på at hjælpe de svagere steder i landet, som vi altid har gjort.

Godt ejerskab

Han oplevede, at de deltagende IM’ere tog godt imod ændringerne.
– Efter generalsekretærens beretning, hvor de konkrete ændringer var blevet præsenteret, svarede hovedbestyrelsen på spørgsmål i Skjerns Missionshus i fem kvarter. Her var der en god tone og en opbakning til ændringerne. Samtidig blev de gode bekymrede og kritiske spørgsmål stillet. Men det tager jeg som et godt tegn på ejerskab. Det var værre, hvis folk bare sad og nikkede til ændringerne uden at forholde sig til dem, slår Hans-Ole Bækgaard fast.
For naturligvis er der udfordringer ved at implementere så store ændringer.

Hånd om utryghed

– Man kan miste noget, og der følger nogle omkostninger med ved den slags ændringer. Samtidig kan det også opleves utrygt for vores ansatte medarbejdere i landet. Derfor har vi allerede haft dem med i processen tidligere, og dem er hovedbestyrelsen meget optaget af at tage hånd om, forklarer han.
Han håber også, at den nye organisationsform vil gøre det lettere for fri- og valgmenigheder tilknyttet Indre Mission, at udveksle ressourcer med de lokale IM-samfund.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Der var deltagelse af alle aldersgrupper på Indre Missions Årsmøde i Skjern.
Foto: Ben Haman
Synlige i byen

Årsmødet sluttede lørdag aften med en festgudstjeneste med 1500 deltagere, 200 flere end sidste år.
– Jeg synes, det har været et godt årsmøde. Og det stigende antal deltagere signalerer for mig, at IM’erne ser årsmødet som noget, der er værd at tage afsted for.
– Vores program lørdag foregik rundt i Skjern by, hvor vi havde to indsatte shuttlebusser, som kørte efter en fast plan, blandt andet ned til torvet, hvor Cafébussen holdt. Det føltes godt at være synlige i byen, i stedet for blot at være i en hal.