Da gummisko var blå og champagnebrus kostede 35 øre

s15_usJohansen5Hvor lang var tiden, da vi var mindre? er en selvbiografi, der fortæller om forfatterens barndom i København i 50’erne.

Niels Johansen tegner bogen igennem et tydeligt billede af skæve eksistenser, markante oplevelser og egne erindringer; med en blanding af, hvad han selv har oplevet, og fiktion tegner han et tidsbillede af sin barndom i etageejendommene i 1950’ernes København.
Blandingen af erindringer og fantasi væves sammen i et sprogbrug, der giver farve, lugt og lyd til fortællingen. Det er ikke en kronologisk fremstillet fortælling, men nærmere forskellige erindringsnedslag, der har haft betydning i Niels Johansens liv og dermed har fæstnet sig i erindringen. Det bliver tydeligt, at tiden spiller en rolle gennem de oplevelsesmættede fortællinger, som fletter erindringerne sammen som en romanfortælling.
Gennem fortællingen optræder en blanding af virkelige og fiktive personer. Personer som Guld Harald, Louis Armstrong og Otto Brandenburg optræder. Niels Johansen og hans forældre og søster hjemme i Romsøgade er også identiske med de virkelige personer.

Digte og moderne salmer

Hvert kapitel afsluttes med et digt omhandlende det netop læste kapitel. Bogen indledes med en prolog om morfars guldur, som metaforisk beskrives som sommerferiesolen. Og her i prologen møder vi bogens titel: Hvor lang var tiden, da vi var mindre? Det altid aktuelle spørgsmål springer ud af urkapslen.
Til sidst i bogen er samtlige 22 digte samlet i ”Sangene fra gaden”. Teksten er skrevet af Niels Johansen, og musikken er af Werner Knudsen. Jeg vil vove at kalde det for moderne salmer – med jazzede toner, som ledsager teksterne. Det kan man lytte til på www.hvorlangvartiden.dk. Der er noder til sangene.
Bogen er rettet mod det voksne publikum og dem, som har en forkærlighed for den udramatiske og ”stille” litteratur. Hvis man er vokset op i 50’erne, vil der være mange genkendelige tidsbilleder.

Niels Johansen:
Hvor lang var tiden,
da vi var mindre?
196 sider • 199 kr.
Unitas