Folkekirken skal have et godt psykisk arbejdsmiljø

Hvordan skaber vi et fremragende psykisk arbejdsmiljø i folkekirken?
Det er det overordnede tema ved den konference, Ministeriet for Ligestilling og Kirke holder den 7. oktober 2013 i Udenrigsministeriets lokaler i Eigtveds Pakhus i København.
Konferencen tager udgangspunkt i en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken, som blev igangsat i 2012. Undersøgelsen viser, at det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken er på niveau med arbejdsmiljøet på andre arbejdspladser.
Deltagelsen er åben for alle efter forhåndstilmelding.
Jakob