Hvor skønt!

s14_nvKrøyerHenriette Bjarne Hansens bog om Krøyer giver inspiration til at se skønheden i de nære, mere hverdagsagtige ting.

Søren og Marie Krøyers jagt efter skønhed er på alle måder en flot bog – en billedbog med skønne fotos og tilhørende korte tekster.

I bogen tager Henriette Bjarne Hansen os med på en vandring i og omkring det hus, som fra 1895 var beboet af den berømte maler, P(eder) S(everin) Krøyer (blandt venner Søren), og hans hustru, Marie.
Deres æstetiske sans og kunnen udmøntede sig på mange måder og blev bl.a. synliggjort på de områder, som Henriette har behandlet i bogens fem kapitler:
– om parrets ”drømmehus” i Skagens Gamle Plantage,
– om Marie Krøyers stil i boligindretning og kunsthåndværk, der var af en sådan art, at det er betegnet som et kunstværk i sig selv,
– om Maries (dengang) utraditionelle måde at arrangere blomster på,
– om det såkaldte ”hvide look” i parrets påklædning
– og om den udsøgte borddækning, hvor der i forbindelse med fester blev gjort brug af deres smukke service.
Bogen slutter med et kapitel om naturen – heden og havet og i det hele taget de omgivelser, parret elskede og også lod sig inspirere af i deres æstetiske virke.
Og hvad så? At mennesket har en æstetisk sans – en trang til skønhed – og en evne til at skabe og nyde skønhed, kan vi takke Gud for. Den hører helt naturligt med i gudbilledligheden, og Søren og Marie Krøyers jagt efter skønhed er et eksempel på, hvordan denne trang kan udmønte sig. For kunstnerparret blev det imidlertid et mål i sig selv i et forsøg på at skabe noget fuldkomment – hvilket mislykkedes. For selv en sådan fælles jagt er ikke nok til at bevare et kærlighedsforhold. De blev separeret i 1905 efter 16 års ægteskab.
Bogen fremstår som et meget flot værk og havde af den grund nok fortjent den sidste sproglige gennemarbejdning.

Henriette Bjarne Hansen:
Søren og Marie Krøyers jagt efter skønhed
113 sider • 248 kr.
Forlaget Udfordringen