Spørgsmål om Gud

Jeg har mødt ellers ukendte mennesker, for hvem det var magtpåliggende at samtale med mig om spørgsmål, der var væsentlige for dem, fx fra Jehovas Vidner. Det skal siges til deres ros, at de lyttede med et åbent sind til mig i en atmosfære, der var så god, at opslidende stridbarhed og angreb med alle mulige og umulige skriftsteder slet ikke kom på tale.
Samme erfaringer har jeg gjort med andre ikke-kristne apologeter.
Mange debatterer Guds eksistens. Jeg spurgte engang en forhenv., ateistisk brandinspektør her i lokalområdet, om han ville lade sig overbevise, hvis den opstandne Kristus åbenbarede sig for ham? Han svarede: ”Nej, jeg ville sige til ham, at han er en bedrager!” Og det forblev hans valg.
Sådan er det mit indtryk, at der findes gudsfornægtere, som stadig ikke ville have med Gud at gøre, selvom de mødte ham ansigt til ansigt. Men igen, det er deres valg. Og Gud tvinger dem ikke, hverken nu eller i evigheden. (Forkortet, red.)
Jørn Nielsen
H.C. Lumbyes Vej 159A
4700 Næstved