Kirke fik stjernepris for åbenhed for indvandrere

Sognepræst Niels Nymann-Eriksen ses til højre i billedet sammen med iranske flygtninge/asylsøgere samt yderst til venstre en azerbadjaner - alle medlemmer af Apostelkirkens menighed - efter overrækkelsen af prisen fra Tværkulturelt Center.
Sognepræst Niels Nymann-Eriksen ses til højre i billedet sammen med iranske flygtninge/asylsøgere samt yderst til venstre en azerbadjaner – alle medlemmer af Apostelkirkens menighed – efter overrækkelsen af prisen fra Tværkulturelt Center.

Apostelkirken fik Tværkulturelt Centers aktivitetspris 2013 Stjernestunder for deres åbenhed overfor migranter og det inkluderende kirkeliv, fortæller Birthe Munch Fairwood. 

Apostelkirken på Vesterbro i København modtog forrige weekend Tværkulturelt Centers aktivitetspris ”Stjernestunder”

Tværkulturelt Center (TC) uddelte prisen i forbindelse med sin efterårskonference den 3. november i København.
TC begrunder valget med, at Apostelkirken har ”migrantåbne højmesser og inkluderende kirkeliv, der blandt andet omfatter to migrantmenigheder og et ugentligt fællesskab for farsitalende flygtninge og asylansøgere”.

Mangfoldig kirkekultur

– Gennem de seneste år har den københavnske bykirke udviklet en mangfoldig kirkekultur, som kan være til inspiration for andre sogne, der ønsker at tiltrække flere migranter til søndagens gudstjeneste, forklarer TCs leder, Birthe Munch-Fairwood, og nævner eksempler på Apostelkirkens migrantvenlige tiltag:
Apostelkirken sørger for, at der er oversættelse til engelsk og farsi hver søndag ved et team af frivillige oversættere.
Der er tekstlæsninger og salmer/sange på flere sprog, samt bøn for verdens flygtninge globalt og lokalt.
Prædikenerne har både teologisk dybde og konkrete eksempler, som taler ind i migranters virkelighed.
Der er også interviews med flygtninge/asylansøgere, som ofte medvirker ved gudstjenesten, laver kirkekaffe, står for kirkefrokost eller på anden måde bidrager til menighedens liv.

Inkluderende menighed

– Med få midler har Apostelkirken formået at udvikle en inkluderende mangfoldighedskultur i nært samarbejde med en gruppe iranske og afghanske flygtninge i menigheden, siger Birthe Munch-Fairwood.
Målet er, at man samles til én gudstjeneste, hvor alle føler sig inkluderet. Samtidig gives der mulighed for, at flygtninge og asylansøgere kan mødes med andre i samme situation i Apostelkirken International – et ugentligt fællesskab, der mødes umiddelbart efter den danske gudstjeneste. Her tilbydes fællesspisning og bibelundervisning på engelsk/ farsi, som også danskere fra menigheden deltager i.

Kirkens menigheder beriger hinanden

Foruden de fælles, inkluderende gudstjenester holder også en afrikansk og en international migrantmenighed hver søndag gudstjeneste i Apostelkirken.
Der er dog ikke kun tale om lån af lokalerne. For indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen, Apostelkirken, er det nemlig vigtigt at finde platforme, hvor menighederne kan mødes for at opnå ”den gode synergi, som er berigende for alle parter”.
Konkret har menighederne i Apostelkirken blandt andet samarbejdet om pinsegudstjenester, kirkefrokoster, tværkulturelle sommerlejre og udveksling af prædikanter.

Beriger danskerne

– Vi har fået nye vinkler på det gammelkendte budskab og udvidet vores bevidsthed om, hvordan troen kan finde udtryk hos andre,” siger Niels Nymann Eriksen, der ser migranter som en stor berigelse for folkekirken.
Han har erfaret, at mange danskere også oplever det attraktivt at komme i en menighed med en tværkulturel dimension. Samtidig får folkekirken mulighed for at formidle det kristne evangelium til mennesker, der kommer fra lande, hvor de ikke har haft mulighed for kontakt med en kirke.

Nydanskere bliver døbt

Ikke sjældent resulterer en sådan kontakt i et ønske om dåb. Gennem årene har adskillige migranter taget imod Apostelkirkens tilbud om kristendomsundervisning og dåbsforberedelse og er efterfølgende blevet døbt ved søndagsgudstjenesten.
Apostelkirken har desuden en venskabsmenighed i Bagdad, som den danske præst flere gange har besøgt, og kirken støtter et skoleprojekt for børn fra fattige familier i Bangladesh, som er startet på initiativ af tidligere asylansøgere, der havde deres gang i Apostelkirken, mens de var i Danmark.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Prisen Stjernestunder

Aktivitetsprisen Stjernestunder er tidligere gået til Christianskirken i Aarhus, Gellerup Kirke og projektet ’Kvinder møder kvinder’ i Kvaglund Kirke i Esbjerg.
Bogen ’Det gode samarbejde – Migrantmenigheder og folkekirken’ fortæller om 15 eksempler på samarbejdet mellem folkekirke- og migrantmenigheder. Bogen kan bestilles fra www.tvaerkulturelt-center.dk