Lad Gud være Gud!

Af Kristian Nielsen Ungdomspræst,  Bethelkirken, Amager
Af Kristian Nielsen
Ungdomspræst,
Bethelkirken, Amager

En af de største udfordringer i dagens Danmark er, at vi næsten kan klare os selv.

Rigtig mange mennesker kan både økonomisk og åndeligt klare problemerne selv. Uden hjælp fra vores medmennesker – og for en endnu større del: Uden hjælp fra Gud. Men kristendommen hviler på noget adet: Vi kan hverken klare os uden vores medmennesker eller (særligt) Gud.

Dagens tekst er nok en af de mere besværlige, jeg har haft i hænderne. Stemningen er dyster, og temaet er de sidste tider. Teksten er besværlig, fordi den er alvorlig og svær at forstå. Situationen er den, at Jesus af sine disciple bliver spurgt, hvornår og hvad der er tegn på Jesu genkomst og verdens ende (v. 4). Teksten er så en del af det, Jesus svarer disciplene. Disciplene var blevet advaret om, at Jesus skulle dø på et kors. De er på sin vis klar over, at lige om lidt sker der noget. Svaret skal så ses i den forbindelse, at Jesus hér deler noget med sine disciple, som er afgørende i den tid, der kommer. En tid, der for disciplene helt sikkert vil blive præget af usikkerhed og tvivl. Hvorfor? Hvornår? Hvordan? De samme spørgsmål kristne har stillet lige siden.

Mindre diskussion – mere tilbedelse

Direkte adspurgt siger Jesus så, kort sagt: I skal ikke bekymre jer om, hvornår og hvordan! Og hvis nogen påstår, de ved det, så tager de fejl. Med andre ord siger Jesus til disciplene: ”Lad nu Gud være Gud.”
Nu tror jeg ikke, der er ikke noget unaturligt i at søge svar på de spørgsmål, man har i sig. Det er en alment menneskelig ting at opsøge svar. Men nogle ting er det måske ikke meningen, vi skal vide?
Der har været rigtig mange forudsigelser af Jesu genkomst i den kristne historie. Indtil videre har ingen af dem ramt plet. Samtidig har hele emnet om, hvad der sker, når Jesus kommer igen, skabt splid og endeløse diskussioner i kirken og mellem kristne.
Måske ønsker Jesus, at vi holder op med at diskutere – og i stedet begynde at tilbede.
Når Jesus siger, som han gør, tror jeg, det skal lede os i retning af at bekymre os om de ting, vi rent faktisk har indflydelse på. Og jeg tror, det skal lede os til at acceptere, at der er ting, vi ikke ved. For sådan er det at være menneske. Vi er ikke guder. Og vi kan ikke klare os uden Gud.

Hver ting på sin plads

For nylig læste jeg et interview med en fodboldtræner. Han havde, virkede det til, irettesat en af sine spillere. Fordi spilleren havde brokket sig til medierne over at være blevet skiftet ud. Træneren havde derfor forklaret spilleren, at han skulle koncentrere sig om at spille fodbold – så skulle træneren nok selv koncentrere sig om at skifte ud. Hver ting på sin plads. Nu er der den forskel, at en fodboldtræner godt kan tage fejl. Det kan Gud ikke.

Jeg tror, at dybest set handler teksten hér om, at Jesus vil sætte hver ting på sin plads: Lad Gud være Gud! Hvis vi koncentrerer os om at være menneske i den hér verden og leve tæt på Gud og vores næste, så skal Gud nok holde styr på verdenshistorien. Hvis vi koncentrerer os om at spille, så skal den store træner nok koncentrere sig om at styre slagets gang. Hvis vi koncentrerer os om det hér liv, så skal Gud nok holde styr på evigheden.

Vi kan ikke klare os uden Gud. Vi kan ikke vide alt. Så lad nu Gud være Gud! Vi kan til gengæld klare os i tæt relation med ham, der ved alt og kan alt. Og vi kan løfte hænder, folde hænder, bøje knæ, juble, danse eller være stille for at erfare, hvor inderligt tæt Gud er kommet på os. Og hvor godt han har styr på det hele.

Mat. 24:15-28

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk


Artiklen fortsætter efter annoncen:15Når I ser ‘den afskyelige ødelægger’, som profeten Daniel taler om, stå i helligdommen,« (må de, der læser det, forstå alvoren i det) 16»så skal de, der er i Judæa, flygte op i bjergene. 17De, der opholder sig uden for deres hus, skal ikke løbe ind for at pakke deres ting, 18og de, der arbejder i marken, skal ikke løbe hjem for at hente deres overtøj. 19Ve de kvinder, der på det tidspunkt er gravide, og ve de mødre, der har små børn, som skal ammes. 20Bed til Gud om, at jeres flugt ikke kommer til at ske om vinteren, og at den ikke falder på en sabbat. 21For det bliver så forfærdeligt, som det ikke har været siden verdens begyndelse og heller aldrig vil blive igen. 22Hvis ikke Gud afkortede den periode, ville intet menneske overleve. Men nu bliver den afkortet for de udvalgtes skyld.

Falske profeter

23Hvis der kommer nogen og fortæller jer, at Messias er kommet og befinder sig her eller der – så tro ikke på det. 24Der vil komme falske profeter og folk, der hævder at være Messias, og de vil gøre store mirakler for – om muligt – at vildlede endog Guds udvalgte. 25Nu har jeg advaret jer!
26Hvis nogen kommer og siger: ‘Se, Messias er ude i ødemarken!’ så lad være med at tage derud. Eller hvis de siger, at han skjuler sig på et bestemt sted, så lad være med at tro det. 27For når Menneskesønnen kommer, så bliver det som lynet, der oplyser himlen fra øst til vest.
28Hvor gribbene samles, der er ådslet.