Dansk evangelist til Filippinerne

Den danske evangelist Peter Capili Hansen, som er leder af nødhjælps- og missionsarbejdet Angel Relief International, vil de næste tre måneder forkynde evangeliet på Filippinerne.
Sammen med teamet i Angel Relief vil Peter Capili Hansen i december, januar og februar være med til maduddeling til de mange fattige i landet. Han har prædiket overalt på Filippinerne siden 2005 og set mange blive forvandlet ved Guds indgriben både til helbredelse og frelse.
Nødhjælpsarbejdet har hjulpet mange på Filippinerne og har også i en periode været i Etiopien.
– Vi ønsker at være et lys i mørket, siger Peter C. Hansen, som i 2005 startede Angel Relief sammen med hustruen Abby.
Bodil