Center for trosforsvar på MF

Dr. teol. Kurt Christensen
Dr. teol. Kurt Christensen

Mandag den 3. februar åbner Menighedsfakultetet i Aarhus Center for Kristen Apologetik under ledelse af dr. theol. Kurt Christensen.
Center for Kristen Apologetik eller kort: ’CKA’ har som medfølgende slogan ’CKA – begrunder og forsvarer troen´.
CKA åbner officielt med en reception på Menighedsfakultetet mandag den 3.2. kl.14.30-15.30 og en efterfølgende forelæsning kl.15.30 ved Kurt Christensen om emnet: ’Er det forsvarligt at tro på Gud?’.
Centret er knyttet til Menighedsfakultetet (MF) med samme grundlag, men ønsker at samarbejde med alle kirkesamfund, organisationer, institutioner og enkeltpersoner, som føler sig forpligtet af klassisk kristen tro.
CKA åbner hjemmesiden: www.apologetik.dk fra februar, oplyser landssekretær Nils Andersen.
Bodil