Kan du forestille dig…?

s15_jcImagineChurchNeil Hudson har med ”Imagine church” skrevet en inspirerende bog, der gør det at være en discipel til en livsstil.

Kan du forestille dig et liv fyldt med mission? Kan du forestille dig en kirke, som er lige så optaget af livet uden for kirkens mure som det, der udfolder sig indenfor? Kan du forestille dig et lederskab, som fokuserer på udrustning og omsorg dernæst?

På idéplanet er det vel ikke så vanskeligt at forestille sig det ovenstående. Men Neil Hudson, som er forfatter til bogen, præsenterer discipelskabet som en livsstil, der i praksis leves døgnets 24 timer, ugens 7 dage og livet ud.
Bogens tre formål samler sig om:
1. at formidle principper for discipelskab i alle livets faser.
2. at skitsere processen med at forvandle kirkekulturen fra den indadvendte og dualistiske tænkning til en missional tænkning, der inkluderer det sekulære liv med arbejde og ikke-kirkelige relationer.
3. at illustrere nogle af kendetegnene på frugtbarhed ved en kirke, der efterlever disse principper og redefinerer kirkekulturen.

Et meget centralt budskab

”Kristendom uden discipelskab er altid kristendom uden Kristus”, siger Dietrich Bonhoeffer (s. 14).
Kirke er ikke noget, vi gør. Det er, hvem vi er. Derfor er den centrale problemstilling i mange kirker, at det kun er den kirke, vi er, når vi er sammen (fx søndag formiddag), som har haft status af kirke, mission osv. Dermed begrænses vi til maksimalt 10 timer om ugen, hvor vi kan være kirke og tjene Gud. Samtidig er det begrænset, hvilken værdi, interesse og betydning livet uden for kirkebygningen tillægges.
Det lyder nok en smule provokerende, men bliver meget godt underbygget af en række eksempler. Problemet er ikke teologien, primært, men kulturen. Kulturen, som gør, at bibelskoleeleven ikke har lyst til at vende tilbage til sit sekulære arbejde, fordi han virkelig ønsker at tjene Gud. Underforstået: arbejdslivet er et distraherende, tidskrævende og ikke-missionerende felt. Kulturen, som gør lederne ansvarlige for at pleje og vise omsorg for dem, som er indenfor, fremfor at fokusere på at udruste dem til hele livet og til at nå dem, der er udenfor.

Mere end en fascinerende forestilling

Noget af det, jeg godt kan lide ved bogen (og i øvrigt en række andre materialer fra Mediacellen) er, at fundamentet er i orden. Det er ikke bare nye hotte ledelsesstrategier, som lægger vejen til succes i 10 trin. Bibelen er med hele vejen, og Hudson er i lighed med danske Jesper Oehlenschläger en ægte Jesus-fan, der søger tilbage til udgangspunktet i troens banebryder og fuldender. Men de vil mere end det. Igennem nogle jordnære principper, som umiddelbart kan realiseres, viser Hudson vej til en forandring, som leder den enkelte kristen til at træde i Jesu fodspor.

Neil Hudson:
Imagine church
– at være discipel 24/7
160 sider • 175 kr.
Mediacellen