Päivi har samlet Finland om bøn

Päivi Heikkilä
Päivi Heikkilä

Nu opfordrer hun danske kristne til at finde sammen. 

For Päivi Heikkilä er det ikke tilfældigt, at Finland har fået en troende kristen præsident. Det er et resultat af den bønnevækkelse, som er gået over Finland de sidste ti år.

Päivi Heikkilä er selv med i den ledergruppe, som stadig mødes i det finske parlament og beder for landets politikere.
Finland har også en markant kristen som indenrigsminister og der er adskille parlamentsmedlemmer, som har en levende kristen tro. Men sådan har det ikke altid været.
Päivi Heikkilä blev selv troende som konfirmand i den lutherske kirke, men da hun ikke fik undervisning om, hvordan hun skulle leve som kristen, mistede hun snart troen igen.
I stedet kom hun med i ungdomsbander og levede et vildt ungdomsliv. Senere blev hun gift og fik to børn. Men engang, da hun var til en løssluppen udklædningsfest i sin mands firma, følte hun pludselig, at hun måtte bede.
– Jeg var fuld og røg mine mange cigaretter, mens jeg stavrede op på loftet, hvor jeg fandt et tomt rum. Dér sad jeg nu i min cowboy-udklædning og bad desperat til Gud og englene og alt, hvad der er godt: Hvis du eksisterer, Gud, så hjælp mig!
– Da jeg vågnede næste morgen følte jeg en helt ny fred.
Jeg undrede mig og tænkte: Findes der virkelig en Gud?
Fra den dag havde jeg ikke lyst til at ryge mere. Jeg fandt min gamle konfirmandbibel frem og slog den op. Der stod: ”Jesus sagde: Beslut selv, hvad der er rigtigt og forkert.”
Jeg overgav mig til Gud og bad om, at han ikke måtte forsvinde igen. Så begyndte jeg at læse Bibelen. Jeg læste den fra ende til anden mindst ti gange de næste år, husker Päivi.
Hun blev nu bl.a. aktiv i den lutherske kirkes gadebørnsarbejde. Hendes mand kunne ikke følge hende i troen, så de to blev efter nogle år separeret.

Vision for Finland

I 1998 var Päivi og en veninde på Åland til en bønnekonference. De var trætte og smed sig på sengene. Men da det nu var en bønnekonference, begyndte de trods alt at bede.
– Pludselig mærkede jeg, at Helligånden begyndte at bede igennem mig. Jeg røg op af sengen og bad indtrængende for, at Guds hær af forbedere måtte rejse sig. Jeg kunne ikke lade med at græde, og jeg sang om Finland.
Päivi fik et syn af Finland, hvor hun så alle de 415 kommuner. Hun så, at der i alle kommuner skulle være nogle, som bad for deres byer, indtil hele landkortet var blåt.
De kommende år begyndte hun at bede for sin egen kommune, Savonlinna, hvor hun arbejdede som leder af kulturforvaltningen. Kommunen havde mange vanskeligheder, og Päivi spurgte borgmesteren, som var ateist, om hun og nogle venner skulle bede for kommunen,
Borgmesteren tog vel imod tilbuddet og skrev ud til alle byrådsmedlemmer for at spørge dem om bede-emner! Herefter begyndte det at gå bedre for kommunen.
Bede-bevægelsen fortsatte i kommune efter kommune, hvor Päivi underviste de kristne fra alle kirker om, hvordan de i enhed skulle bede for deres byer. Hvordan de kunne identificere og nedbryde det ondes fæstninger i den åndelige verden.
På et tidspunkt samledes 10.000 kristne ledere til en bønnekonference. Og alle kommuner er nu dækket af kristne, der beder for deres byers ve og vel.
– Det samme er sket i mange byer i verden, og vi er i Norden ikke nået ret langt i transformationen af vores lande gennem bøn, siger Päivi Heikkilä, som også har skrevet bogen: ”The Lord will give you the cities”. (Herren vil give jer byerne).

Ord til Danmark

Hun taler i denne uge på Bedehus Danmarks konference i Kolding. Og hun har et ord til Danmark, fortæller hun:
– Før jeg kom hertil så jeg i en vision et kort over Danmark og fem nøglebyer spredt ud over landet. Jeg hørte Gud sige:
”Det er min tid for jeres nation Danmark. Rejs jer til jeres skæbne i Nordens sidste tider. Jeg kalder jer til at rejse jer og forberede mit folk. Dette er et beslutnings-år, hvem I vil tjene; jer selv eller mig.”
Päivi fortæller videre, at Gud vil rive de verdslige mål ned, som de kristne ledere er optaget af. I stedet vil han lede dem til at arbejde sammen. Apostle og profeter vil arbejde sammen med præsterne. Det vil blive klart, hvem der bygger deres huse på ”hovedhjørnestenen” Jesus, og hvem der ikke gør.
Päivis ord til Danmark fylder en hel side og henvender sig specielt til lederne. På hjemmesiden Bedehus.dk opfordrer man også til bøn for danske byer og for landet. Kristne opfordres til at bede specielt for politikere.
For bøn kan forandre alt.