Stig Christensen stopper efter 41 år i Sønderborg

Stig Christensen
Stig Christensen

Jubilæum, afskedsgudstjeneste, 70 års fødselsdag – og ny udfordring.

På søndag den 2. februar holdes der afskedsgudstjeneste for sognepræst Stig Christensen. Samtidig kan han fejre 41 års jubilæum som præst i Skt. Mariæ Kirke i Sønderborg. Og ikke nok med det: På mandag fylder han 70 år.

Stig Christensen er bl.a. kendt som en af de fremtrædende præster i den åndelige fornyelsesbevægelse. Han var således med til at stifte Dansk Oase og var formand i 15 år. Han har også i mere end 25 år været formand for Udfordringen, samt med i en række andre bestyrelser.
Stig voksede op i Hammel. Hans forældre drev en fabrik, men både Stig og hans lillebror Flemming endte med at læse teologi, selv om familien ikke var specielt kirkelig. Stig studerede først jura. Han nåede dog kun at arbejde et år som jurist, før hans liv dramatisk ændrede sig.
Han blev gift med Rhoda fra Skotland, og da hun havde kirkelige rødder, begyndte de at gå i kirke i København. På den måde hørte Stig den indonesiske prædikant Mel Tari. Han fortalte om den store vækkelse, han havde oplevet på Timor, hvor der skete mirakler, og Helligånden blev udgydt som på Jesu tid. Stig oplevede også selv at blive fyldt af Helligånden. Og han gik derefter i gang med at læse teologi.
Den 2. februar 1973 – for 41 år siden – blev han indsat som præst i Sønderborg, samtidig med at hans mellemste søn, Jakob, som i dag er efterskoleforstander i Tommerup, blev døbt. Han – og de to andre sønner, præsten Skot og læreren Mark – medvirker i øvrigt ved gudstjenesten på søndag.
Rhoda og Stig blev så glade for at bo i Sønderborg, at de for to år siden købte en lejlighed midt i byen, som de er flyttet ind i fra præsteboligen. Rhoda holdt allerede for fem år siden som lærer på den kristne friskole i Adsbøl. Hun fylder 70 den 1. juni.
Især i sin første præstetid arrangerede Stig møder med udenlandske forkyndere, og det skabte stor opmærksomhed i lokalsamfundet, når der skete helbredelser og andre karismatiske fænomener i kirken.

Politik og fornyelse

Efter de mange aktive år som sognepræst regner Stig fortsat med et aktivt liv som pensionist. Han taler jævnligt i missionshuse og kirker, samt til konferencer. Og det vil han fortsætte med. Og så er han blevet politisk aktiv. I oktober blev han valgt ind i Kristendemokraternes hovedbestyrelse, og han er opstillet som folketingskandidat i Syd- og Sønderjylland.
– Det er en af de opgaver, jeg vil prioritere de næste år. Og jeg håber, at jeg kan give et bidrag til, at KD kommer i Folketinget igen. Det vil være rigtigt godt for vores land, siger Stig Christensen.
Det er især kampen for kristendommens særstilling i Danmark, der ligger ham på hjerte. Han mener, at kristendommen bliver trængt tilbage af hensynet til muslimer og ateister. Men det skal kristne ikke stiltiende acceptere. Vi skal kæmpe for det, vi har kært.
Stig Christensen er også med i en Oase netværksgruppe, som skal støtte præster i folkekirken. Der har været tale om at oprette en fri- eller valgmenighed i Sønderborg, men Stig skønner, at det kun vil ske, hvis menighedsrådet vælger en efterfølger, som er af en helt anden teologisk observans.
Alle er velkomne til afskedsgudstjenesten og en receptionen i Menighedshuset. Stig Christensen fortsætter dog en lille måneds tid endnu i præstetjenesten, indtil opgaverne er afsluttet.