Guddommelig automatik

Af Erik Holmgaard Sognepræst i   Gl. Haderslev Kirke
Af Erik Holmgaard
Sognepræst i
Gl. Haderslev Kirke

Denne tekst giver både aktivisterne og passivisterne i kirken ret. Men tanken om at så skaber ingen afgrøder – og man skal også så det rigtige. Og så gør Gud noget!

Dette er søndagen, hvor stort set alle fløje i dansk kirkeliv kan få ret .. et stykke hen ad vejen. Kun et stykke, nemlig så længe de følges med Gud, som ikke kun har ret et stykke hen ad vejen, men som har al ret, magt og ære – hele vejen.

Jesus fortæller om Guds rige. Dette forunderlige rige, der ikke er som andre jordiske riger, selvom det også er et rige, der er her på jorden.
Hos os! For os! Og med os! Det er bare ikke kun her på jorden, men også i himlen – og det rækker ind i evigheden.
I sandhed et anderledes rige. Ikke blot anderledes i forhold til Syrien og Rusland, eller lille ’pæne’ Danmark. Gudsrigets magtbasis er anderledes. Mildt sagt.
Et rige har med magt at gøre. Men på forskellige måder. Måske er der ligheds- træk mellem de måder, som Assad og Putin regerer på, og det er igen anderledes end Helle Thornings.
Men hvordan med Guds måde at regere på? Hvordan udøver han magt? Anderledes. Påfaldende anderledes.
Jesus sammenligner, som så ofte før, Guds riget med noget levende – med frø, der sås.

Aktivisterne har ret

”Med Guds rige er det ligesom med – en mand, der har tilsået jorden.” For at Guds rige vokser, må der gøres noget.
Guds rige er som en mand, der har tilsået. Han har gjort noget! Der er mange i det kirkelige landskab, som er opmærksomme på, at gode intentioner ikke er nok.
Det er ikke nok, at ’vi har tænkt på at …’ gøre det eller det. Der er rigtig mange, der i kirkens historie har tænkt på at gøre det ene og det andet. Men det er noget selvbesnærende vrøvl, at det er tanken, der tæller.
At jeg tænker på at tage på husbesøg, det får ingen besøg af. Først når jeg tager afsted, får nogen besøg. Tanken tæller først for alvor, når den omsættes til handling, og gerne i kombination med bøn!

Passivisterne har ret

Men hvad er det, bonden gør: ”Han sover og står op, nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde, først strå, så aks, så fuld kerne i akset.”
”Så slap dog af! Stop med alle jeres aktiviteter og aktivisme! I hvirvler bare støv op i øjnene på folk. I kommer til at stå i vejen for Gud!”
Og de har jo ret i, passivisterne, at selve livet, det nye liv fra Gud, det kan vi ikke skabe. Det er ikke vores aktiviteter, der skaber det liv. Uden at vi ved hvordan, som bonden må konstatere det med kornets vækst. Ja, så vokser kornet.
Udtrykket, at det vokser ’af sig selv’, hedder på græsk ’automate’, som vi kender i fremmedordet: ’automatisk’. Men sker det virkelig ’af sig selv’?

Hvor er det stort at få lov til at så – og være ’tilskuer til’, at Gud virker ved sit ord og sin Helligånd i et menneske, så der skabes tro – på ham selv. Det er guddommelig automatik!
Hvor er det stort at få lov til at så – og være ’tilskuer til’, at Gud virker ved sit ord og sin Helligånd i et menneske, så der skabes tro – på ham selv. Det er guddommelig automatik!
Hvad? Og både-og!

At der ’sker noget af sig selv’ afhænger både af, AT der er puttet noget i jorden og HVAD, der er puttet i jorden.
Altså har de kirkelige aktivister ret så langt, at der skal noget i jorden. Der skal gøres noget!
Men helt afgørende er det, at dét, der puttes i jorden ikke bare er småsten. Småstens spireevne er meget beskeden! Med Guds ord er det frugtbart anderledes! Og det er måske en tilsnigelse af Jesus at sige, at det vokser af sig selv. Men for os at se, så kan Guds ord måske noget … af sig selv.
Men det er vel nærmest i Helligåndens kraft. Det er måske mere ’af ham selv’, og dermed ’af sig selv’, at det vokser.
Og hvor er det stort at få lov til at så – og være ’tilskuer til’, at Gud virker ved sit ord og sin Helligånd i et menneske, så der skabes tro – på ham selv. Det er guddommelig automatik!
Og når det sker, så er der fortsat noget at gøre: ”når kornet er modent, går han straks i gang med seglen, for høsten er inde.”

Så vidt det står til os

Ud fra denne tekst kommer jeg til at tænke på en god, ydmyg formulering fra Danmission:
”Vores opgave er at gøre Jesus Kristus kendt og troet, så vidt det står til os.”
Vi skal gøre det, der står til os.
Gud skal nok gøre det, der står til ham!

Mar. 4:26-32

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk


Artiklen fortsætter efter annoncen:Om Guds riges vækst
26 Jesus fortsatte med et andet billede på Guds rige: »
En landmand går ud og sår korn i sin mark. 27 Så går han hjem, og den ene dag følger den anden. Mens han sover, og mens han er vågen, vokser kornet ude på marken, uden at han kan forklare, hvordan det går til.
28 Jorden bærer frugt helt af sig selv. Først strå, så aks og til sidst kerner i aksene. 29 En dag står hele marken moden og er klar til høst. Så kommer landmanden med sin segl for at gå i gang med indhøstningen.«
30 Jesus fortsatte: »Hvad kan vi sammenligne Guds rige med? Hvilket billede kan vi bruge?
31 Jo, Guds rige er som et sennepsfrø. Det frø er det allermindste. 32 Men når det er sået, vokser planten op og breder sig mere end de andre buske. Den danner grene, som er store nok til, at fuglene kan bygge rede og søge ly i dens skygge.«